Nová koaliční vláda se rozhodla odložit a kompletně předělat nový stavební zákon, na jehož přípravě jsme v uplynulých šesti letech na ministerstvu pro místní rozvoj pracovali spolu s desítkami odborníků. Pokud chce vláda zákon schválený většinou 106 hlasů poslanců zahodit, měla by mít připravený jasný a neprůstřelný plán a harmonogram, jak to udělá jinak. A lépe, že.

Jenomže ona ho teprve tvoří. A zatím máme víc otázek než odpovědí. V krizi dostupného bydlení, s ambicí stavět dálnice, přecházet na nové energické zdroje a čerpat téměř bilion dotací, které se nám v Bruselu podařilo dojednat, bychom neměli ztratit ani minutu. Stalo se a já se tedy ptám, co chce vláda se stavebním zákonem přesně dělat.

Tereza Semotamová
Dva a půl mateřského úvazku

Zdroj: Deník

Chce koalice „náš“ zákon převzít jen pro velké stavby typu dálnic a občana dál nechat v současném marasmu? Pokud je ale dobrý pro velké státní stavby, proč ne pro drobného stavebníka nebo třeba stavitele tolik potřebných bytů? Jak chce koalice zachovat princip jeden úřad jedno razítko (všimněte si, že o tom, že každý investor má do roka vědět, zda může stavět nebo ne, jak my jsme deklarovali, už se nemluví), když chce zrušit integraci dotčených orgánů a de facto tedy zachovat ty desítky razítek, která dnes musí stavebník vyprosit na různých úřadech?

Jak chce vláda zajistit, že stavební úřady budou stíhat lhůty, když nebude fungovat zastupitelnost úředníků? Chce ponechat všechny stavební úřady, i ty jednohlavé a dvouhlavé, kde když úředník onemocní nebo jede na dovolenou, vyvěsí na dveře ceduli „zavřeno“? Jak to bude s černými stavbami, když se o ně nepostará stát (a dnes už se staví každá desátá stavba „načerno“)? Budeme tu mít systémovou podjatost stavebních úřadů na věčnost? Jak chce vláda zabránit kolapsu stavebních úřadů, kde už nikdo nechce pracovat?

Digitalizovat problém prostě nestačí

Nový stavební zákon jsme psali jako promyšlenou a provázanou normu, která nebude fungovat, když se z ní budou vytrhovat jednotlivé principy bez toho, aby je stavební úřady zvládly aplikovat. Dám jednoduchý příklad. Apelační princip, který koalice velmi oceňuje, znamená, že odvolací úřad na kraji už nebude moci vracet stavebnímu úřadu na obci případ k novému rozhodnutí a bude muset sám rozhodnout. Zároveň bude platit opatření proti nečinnosti, které znamená, že pokud prvoinstanční úřad na obci nestihne v termínu rozhodnout a nedodrží pevně dané lhůty (a to se bude stávat, protože nebude fungovat zastupitelnost úředníků), opět si případ přebere krajský stavební úřad.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
Recept na systémovou podjatost? Státní stavební správa

Stavební úřady na krajích ale tuto agendu bez změn ve struktuře prostě nemají šanci zvládnout. A digitalizace tohle nevyřeší. K čemu nám bude, že bude úředníkovi na stavebním úřadě blikat na monitoru červené světýlko „nestíháš“, když nebude fungovat zastupitelnost a nikdo mu tedy nebude moci pomoci? Digitalizovat „papírový“ problém prostě nestačí.

Za jak dlouho bude nový zákon účinný?

Zatím jsme se nedozvěděli ani, kdy by mohl nový stavební zákon z dílny nové vlády začít platit. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš slibuje, že do půl roku budeme mít nový návrh na stole. Jenomže tady nejde jen o nový stavební zákon. Přepracovat bude třeba tzv. změnový zákon, který upravuje desítky dalších norem, a to se prostě do půl roku nestihne, jakkoliv je pan ministr v tomto ohledu optimistický. A i pokud by se podařilo ministerstvu pro místní rozvoj novou podobu stavebního a změnového zákona připravit, měla by projít meziresortním připomínkovým řízením.

Klára Dostálová
poslankyně hnutí ANO, bývalá ministryně pro místní rozvoj

Otevře se tak Pandořina místa, kdy připomínková místa včetně resortů dnes zastoupených pěti stranami si znovu budou snažit vybojovat zpět všechny kompetence. Jen jsme museli během připomínkového řízení vypořádat pět tisíc připomínek. Nestane se tedy, že schvalování stavebního zákona opět spadne do předvolebního období a příští vláda řekne zase „nám se to nelíbí, začneme znova"? Nedopadneme tedy jako na Slovensku, kde se s novým stavebním zákonem perou už deset let a výsledek v nedohlednu?

Proč vlastně?

Pojďme si na rovinu říci, proč se tento hazard se stavebním právem, na jehož nezbytné reformě se všichni shodují, vlastně děje? Jediný argument, který koalice používá, je, že stavební řízení je třeba ponechat na obcích jako dosud, aby starostové nepřišli o „své“ stavební úřady. Prý to je lety ověřený model, který funguje. Máte někdo pocit, že nám povolování staveb funguje? No nefunguje, proto ostatně tvoříme nový stavební zákon.

Prý je třeba zachovat na stavebních úřadech místní znalost. Ale to je přece nesmysl. Jednak stavební úřady podle našeho návrhu měly zůstat tam, kde jsou, jen se měly rušit ty nejmenší, kde se úřednicí nemohou zastoupit. A za druhé a to je podstatné: stavební řízení je spíše technicistní proces, kdy stavba, která vyhoví všem zákonným požadavkům včetně souladu s územním plánem, který si schvalují samy obce, a po řádném vypořádaní všech námitek má být povolena bez ohledu, co si o tom „místní“ myslí. Tak funguje právo a právní jistota.

Advokát Pavel Černý
Máme odkládat stavební zákon?

Dobrá, ale, pokud už tedy politici podlehli tlaku některých starostů, mohli si vzít prostě připravenou vládní verzi stavebního zákona, který ponechával úřady na obcích, ale prostřednictví státní soustavy stavebních úřadů od krajů výš zajišťoval, že nové principy zákona mohou fungovat. Takto se složitě rodí nový hybrid, který bude opět procházet porodními bolestmi a složitým hledáním kompromisů jako poslední čtyři roky.

Co se tedy stane, když se bude stavební zákon odkládat a předělávat? Pro stavebníka se nic nezmění. Takže si další 4 roky neporadíme:

• s černými stavbami, protože jejich odstraňování si měl vzít na bedra od obcí stát. Mimochodem na černo už vzniká každá desátá stavba

• jednotné metodické řízení stavebních úřadu nebude bez Nejvyššího stavebního řízení existovat, protože MMR má tuto pravomoc pouze vůči krajům. Takže dál budou stavební úřady ve stejné věci rozhodovat rozdílně

• dál budou bez integrace dotčených orgánů existovat desítky razítky

• dál se nebudou dodržovat lhůty, protože úředníci budou nezastupitelní

• dál bude existovat systémová podjatost stavebních úřadů

• pokud nová podoba počítá pouze se vznikem Speciálního stavebního úřadu bez Nejvyššího stavebního úřadu, pak odvolacím orgánem bude muset být zřejmě MMR. A potom hrozí, že se přenese problém tzv. systémové podjatosti, která paralyzuje nejdůležitější stavby státu, až na ministerstvo a ani povolování liniových staveb se nezrychlí

• do dvou let hrozí kolaps stavebních úřadů, pro které nedokáže samospráva zajistit personální obsazení. Jejich úředníci jsou v důchodovém věku, sehnat nové zaměstnance je téměř nemožné. Zeptejte se jakéhokoliv vedoucího stavebního úřadu v Praze nebo se podívejte na jobs cz – jen v Praze jsou tam desítky pozic, které stavební úřady poptávají. Za to jsou dnes odpovědní starostové, vyřešit to měl přechod úředníků do státní služby.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.