Nová aplikace dokumentuje podle tvůrců existující technické historické objekty na Labi a na Vltavě a popisuje jejich stavební a technologické prvky. Uceleně tak představuje celou vodní cestu, historii jejího vzniku a jednotlivé stavební památky. Zároveň nabízí tipy na turistické zajímavosti v okolí řek a v animaci představuje časový vývoj úprav vodní cesty od konce 19. století do současnosti. Dále seznamuje uživatele s významnými osobnostmi spjatými s jednotlivými pamětihodnostmi a obsahuje řadu digitalizovaných historických dokumentů, map a výkresů.

Inspirace z Anglie

Na projektu se podílelo celkem 24 odborníků. Kromě specialistů a studentů z Fakulty stavební ČVUT to byli zástupci Povodí Labe, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správy.

"Inspirovala nás péče, jakou věnují historickým vodním cestám ve Velké Británii. Zároveň jsme si uvědomili, že naše labsko-vltavská vodní cesta je neméně zajímavá jako ta anglická," říká Pavel Fošumpaur, vyučující předmětu Výstavba vodních cest na Fakultě stavební ČVUT.

Nejstarší dokumenty jsou z 19. století

Zájemce o historii by mohly zaujmout dokumenty, jako jsou mapy, zmínky ve starých publikacích a další informace, jež se týmu povedlo dohledat. Podle Fošumpaura jsou mnohé z nich unikátní: "Velmi poučné a půvabné jsou nejstarší materiály z přelomu 19. a 20. století. Například výroční zprávy Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách, která byla zřízena za císaře pána v roce 1896 a měla připravit a realizovat plán výstavby všech zdymadel na této vodní cestě," zmiňuje jeden z příkladů.

Zajímavostí webu je i slovník, který laické návštěvníky uvádí do odborné terminologie spjaté s výstavbou vodních cest a srozumitelně vysvětluje jednotlivé pojmy.