Prvomájové otevření Stezky budou doprovázet opatření zajišťující co největší komfort a bezpečnost návštěvníků. Vstupenky je možné zakoupit i prostřednictvím e-shopu. V prostorách Stezky budou rozmístěny stanice na dezinfekci rukou. Provoz restaurace bude ještě pozastaven. Zákazníci ale budou zároveň moci využít občerstvení z okénka na terase Stezky při východu.

Na Stezce, která se nachází na úpatí Černé hory v Janských Lázních, je možné nahlédnout do lesa opravdu zblízka a poznávat nejen stromy, keře, ale i rostliny a živočichy, kteří zde žijí. Příjemná procházka je obohacená o zajímavé informace i nejedno dobrodružství.

Poděkování záchrance

"Jsme rádi, že první májový den je zároveň dnem, kdy opět otvíráme našim návštěvníkům. Stezka korunami stromů Krkonoše přibližuje život v krkonošském lese všem věkovým skupinám a zejména děti tu mohou načerpat vědomosti jinou formou než z učebnic a internetu,“ říká Marie Jarkovská, ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše.

Zároveň s otevřením se provozovatelé Stezky rozhodli symbolicky poděkovat pracovníkům Zdravotnické záchranné služby v Královéhradeckém kraji za nasazení v současné složité době. "Teď, když už víme, že naši Stezku otevřeme, jsme se rozhodli věnovat 30 poukazů členům záchranky Královéhradeckého kraje. Jejich práce si velmi vážíme v běžných situacích i v tomto složitém období. Rádi bychom jim touto cestou zpříjemnili okamžiky odpočinku pobytem v pěkném prostředí a na čerstvém vzduchu," dodává Marie Jarkovská.

Na tobogánu i v 85 letech

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o vyhlídkovou věž, která je vysoká 45 metrů. Na trase v celkové délce 1511 metrů se vydáte od kořenů až ke korunám stromů. Na rozdíl od běžného výletu do lesa vám Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice vám nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Každý návštěvník se na informačních tabulích dozví o tom, co vlastně půda je a jak se pozná, že je půda živá.

Při stoupání do výšky 24 metrů vás čeká 40 skleněných cedulek s kukátky. Pohledem skrze ně se dozvíte zajímavosti o lese kolem vás. Kromě kukátkových cedulek jsou pro vás připraveny tři vyhlídky do lesa, kde zjistíte, jaká je rozdíl mezi „pěkným“ a „nepěkným“ lesem. Dozvíte se ale i o houbách a zvířatech, která zde žijí.

Nejen děti, ale i dospělí si mohou vyzkoušet, jaký je to pocit pohybovat se ve výšce 24 metrů a pod sebou mít zdánlivě nebezpečnou propast. Když vystoupáte na vrchol Stezky do výšky 45 metrů, budete si moci vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa a do celé krajiny kolem.

Cestu dolů si pak můžete zkrátit a urychlit tobogánem, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí letíte v tobogánu rychlostí 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, kterou byste (podpořeni napršenou vodou) jeli, by mohla dosáhnout totiž až 80 km/h.

Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem nebo rodiny s dětmi v kočárku.