Všímáme si, že všude kolem nás je tráva zelenější a stromy i keře se již obsypávají květy. Na louce rozkvétají první rostlinky a my se je snažíme poznávat. Vyrobili jsme si dvě panenky, které nám symbolizují tyto zvyky.

Nejdříve jsme ze školy zadními vrátky vynesli smrtku a zpátky do školy jsme se vrátili hlavním vchodem se symboly jara. Cestou jsme si zpívali a doprovázeli jsme se na různé hudební nástroje. Snažili jsme se rozveselit a potěšit lidi kolem nás.

V parku školy jsme lákali hada z díry, který vystrkoval kníry. Maskotem se nám stala velká housenka. Všichni si vyzkoušeli hry s káčou, jojo, kuličko hop a v manipulačních atlasech jsme hledali samce, samice a jejich stopy. Rozpoznávali jsme druhy žab a motýlů z české přírody.

Přírodovědný kroužek prožil krásné odpoledne plné her, radosti, zábavy, poznávání a kamarádství.