Pozorovali jsme potravinovou pyramidu a sestavovali jsme jídelníček. Nesmíme zapomínat na pitný režim. Sportovní aktivity jsou dětem vlastní, většina z nich navštěvuje zájmové kroužky s tímto zaměřením, ostatní sportují rekreačně.

V duševní pohodě si všímáme svých kamarádů, kteří obohacují náš život a snažíme se vyhledávat pozitivní vlastnosti u sebe i u druhých. Každý člověk je svým způsobem jedinečný.

Dodržujeme základní hygienická pravidla a snažíme se o vytvoření příjemného a estetického prostředí kolem nás. Nezapomínáme ani na environmentální pravidla a osvětu. V projektu, který se zabýval první pomocí, jsme si vysvětlovali rozdíl mezi nemocí a úrazem, pracovali jsme se lékárničkou a sestavovali jsme model kostry.

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol a tím podporuje zdravý růst dětí. Děti projekty baví, protože si mohou v praxi vyzkoušet teoretické znalosti a tím si rozvíjejí své dovednosti.