Při výuce a v přírodovědném kroužku jsme si povídali o zvycích, které se k této události pojí. Malovali jsme vajíčka, vyráběli jsme kuřátka z papíru, kreslili jsme přáníčka pro své nejbližší, zpívali jsme písničky, učili jsme se koledy a vysvětlovali jsme si jednotlivé symboly.

Hledali jsme klíčová slova, vytvářeli jsme myšlenkové mapy a pětilístky. Na kroužku jsme hodovali s pomlázkami a hráli jsme jarní hry. Velikonoce jsou časem oslav, zábavy a veselí.