Odpoledne si pro nás připravila praktikantka SPgŠ Beroun – Míša Barešová, která v letošním roce svoji praxi absolvuje právě u Veverušáků. Nejprve jsme si oživili obecné informace o ptácích, hovořili jsme o jejich způsobu života v zimním období. Zaměřili jsme se na jejich potravu, ale především i na to, jak my můžeme těmto opeřencům pomoci a co jim k snědku můžeme přidat.

Potom jsme se rozdělili do čtyř skupin, tak jak jsme zvyklí a začala malá soutěž. Každá skupina obdržela puzzle, na kterém měly skupiny jeden druh ptáka. O něm po složení nám měla skupina něco povědět. Důležitou otázkou zde je i to, zda se jedná o ptáky stěhovavé a stálé. Skupiny skládaly puzzle vrabce, sýkorky, čápa, a právě rehka zahradního.

Po skončení skládání jdeme na pracovní činnost. Jdeme si každý vyrobit jedno krmítko z roličky od toaletního papíru, vyzdobit a přidat ptáčka na krmítku, ale i drobné zobání. Každá skupina měla svoji barvu krmítka. Po skončení výroby jsme zhodnotili naši práci a pokračovali dál.

Pták roku 2024 ve školní družině.Pták roku 2024 ve školní družině.Zdroj: Květa Hrbáčková

Zahráli jsme si Kimovu hru s dnešní tématikou. Na koberci máme rozmístěny předměty, které se nějak dotýkají ptačího života. Po dobu dvou minut se snažíme zapamatovat, co se zde pod ukrytím skrývá. Po dvou minutách končíme a každá skupina má na to další dvě minuty, aby sepsala, co si z toho zapamatovala. Po uplynutí časového úseku vyhodnotíme hru a připíšeme body. Po sečtení vyhlašujeme výsledky. Jak to dopadlo? místo – 3. skupina místo – 1. skupina místo – 2. a 4. skupina se stejným počtem Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Odpoledne s rehkem domácím, o kterém jsme se dověděli mnoho zajímavých informací, jsme si užili. Jistě to nebyla poslední návštěva tohoto opeřence v naší družině.