Celá naše školní družina se sešla, abychom si všichni připomenuli Mezinárodní den poezie. Všichni odcházíme do malé tělocvičny, kde se odpoledne odehrálo. Rozdělujeme se na čtyři skupiny, tak jak jsme zvyklí, ale krom toho i ve skupinách se rozdělujeme na mladší a starší, i když body se pak sečetly dohromady.

Nejprve si povídáme o tom, co je poezie a jak toto slovo vůbec vnímáme. Pak z každé skupiny jeden reprezentant zarecitoval svoji báseň. Odborná porota pak zasedla a vyhodnotila tu nejlepší a přidělila body. Poté jsme se seznámili s básní, která byla zhudebněna a vznikla písnička Jarní reggae.

close Mezinárodní den poezie info Zdroj: Květa Hrbáčková zoom_in Mezinárodní den poezie

Každá skupina obdržela arch papíru, a jejím úkolem bylo napsat vynechaná slova. Paní vychovatelka nám začala píseň zpívat a při tom hrála na kytaru. Vždy, kdy jsme měli napsat chybějící slovo přestala hrát. Těchto slov bylo celkem 13. Po zkontrolování dopíšeme body a jdeme na další úkol. V označeném kruhu máme dva úkoly. Starší skupiny zde mají rozstříhané verše ze dvou básní a jejich úkolem je složit tyto dvě básně a nalepit na arch papíru. Mladší skupiny mají též rozstříhané lístečky se slovy podtržené barvou, která jim je vlastní. Pokud se podaří štafetově sebírat lístečky, je potřeba ze slov vytvořit rýmy a opět nalepit na arch papíru. Tento úkol byl poněkud delší, pro starší kategorii o něco těžší. Po určité době máme všichni hotovo, jen starší skupiny ještě dodělávají. Proto mladší mohou přistoupit k dalšímu úkolu.

Ze svých rýmů si vyberou tři slova a pokusí se vytvořit verše. Kdo by si myslel, že to mladší děti nedokáží, mýlil by se. Vznikly verše, některé opravdu super!

1.skupina: 
Byl jeden velký kos, 
a měl velký nos, pořád chodil bos. 
Jezevec hlodavec, dostal kopanec. 
Sirka, dírka, jmenuje se Jirka. 

2. skupina: 
Kutálel se kos, 
měl veliký nos. 
Vlak viděl mrak 
a za ním byl drak. 

Takto dokáží děti 2. třídy vytvořit rýmy. Je to opravdu paráda. I starší děti mezitím dokončily svá skládání veršů a poskládaly celé dvě básničky. Ohodnotili jsme obě kategorie v jednotlivých skupinách, sepsaly body a pokračujeme dál. Aby porota mohla vyhodnotit naše úkoly, zazpívali jsme si s paní vychovatelkou Mirkou písničku, kterou se bude ještě učit. Vždyť zanedlouho se budeme loučit s Paní Zimou a budeme vítat jaro, vhazovat Moranu do Berounky a vlády se ujme bohyně jara Vesna.

Tak nyní již vyhodnocení odpoledne k Mezinárodnímu dni poezie. Všichni jsme napjatí, jak to nakonec dopadlo. A zde máme již výsledky:

1. místo – 1. skupina 84 b 
2. místo – 2. skupina 74 b 
3. místo – 3. skupina 72 b 
4. místo – 4. skupina 71 b 

Z výsledků vidíme, jak vyrovnaný byl boj mezi jednotlivými skupinami. Každý obdržel za svoji snahu malou odměnu a naše „básnické odpoledne“ skončilo.