Po konci vyučování a po obědě, odcházíme z jídelny do družiny, kde na nás již čekají paní praktikantky. Všichni jsme dobře naladěni, neboť na škole dnes probíhal ve třídách nový projekt s názvem „Den her“. Jestli pak pronikne tento projekt i do školní družiny. A je to tady. Ano. Částečně „Den her“ zvládli i Veverušáci, i když s trochu jinou tematikou.

Masopust začíná po Třech králích, 7. ledna, konec je však pohyblivý. Masopust se uzavírá ve vztahu k Velikonocům. Je stanoven na masopustní úterý, v den před Popeleční středou, kdy začíná čtyřicetidenní období půstu.

A tak si v úvodu povídáme o Masopustu, jak ho kdo prožívá, co o něm víme, a přitom se dozvídáme mnoho zajímavostí. Každý z nás zná „masopustní průvod“, který se pořádá ve městech i na vesnicích, ale i v různých společenských organizacích. Po úvodním slovu se rozmisťujeme do skupin a připravujeme se na další činnost.

Nejprve si zopakujeme to, co jsme se dověděli v úvodu. Jdeme na křížovku, ze které nám vyjde tajenka – REJ MASEK. Dalším naším úkolem je si vyrobit masku, předvést se v ní a pak si i zahrát několik her. Vždyť přeci máme „Den her“. A to je určitě super. Každý z nás si vybral masku pro svoji skupinu, všichni ze skupiny si ji vyrobili a pak se následně v ní i předvedli. I toto pro nás byla velká zábava.

Po předvedení svých výrobků jdeme na hry. Ke každému masopustu patří přeci tanec. A tak jdeme na to. Každá skupina vysílá do hry jednoho svého zástupce a my budeme hrát hru „Štronzo“. Začíná hrát muzika, která po chvíli přestane a my musíme zůstat v té pozici, kdy hudba přestala. Přitom však je důležité se nepohnout. Jde o to se zklidnit a nehýbat se. Pokud se někdo pohne, dojde k výměně soutěžícího. A tak hrajeme a hrajeme, všichni se pomalu a jistě vystřídali a nyní zkusíme trochu těžší variantu.

close Masopustní odpoledne u Veverušáků info Zdroj: Květa Hrbáčková zoom_in Masopustní odpoledne u Veverušáků

Nastupujeme všichni v maskách, hudba hraje, my tančíme a postupně dochází ke ztišení hudby. Zůstáváme stát jako sochy a postupně pokračujeme dál. Moc se nám hra líbila a my se s ní můžeme zařadit mezi účastníky „Dne her“. Vystřídali jsme se všichni a odpoledne jsme si opravdu užili. Bylo to moc super! Děkujeme.