Kurzu se zúčastnilo 18 frekventantů většinou ze Středočeského kraje, ale nechyběli ani účastníci z Plzně nebo Prahy. Kurz probíhal od začátku letošního roku a byl zakončen závěrečnými zkouškami.

Slavnostní závěr proběhl v muzeu ve Starém zámku v Hořovicích, kde byly frekventantům předány diplomy a čekatelské odznaky. Frekventanti po složení zkoušek mají oprávnění vykonávat funkci zástupce vedoucího oddílu.

Frekventanti během kurzu získali základní znalosti z metodiky, práva, organizace, hospodaření, táboření a psychologie. Byla pro ně připravena též večerní hra, při níž se ověřovala jejich orientace, pohyb v přírodě za ztížených podmínek.

Jednalo se již o druhý vzdělávací kurz v tomto roce. První – vůdcovský proběhl v období leden – duben. Proto bych chtěl poděkovat i instruktorům Brdské lesní školy za jejich obětavost a nasazení. V BLŠ působí stálí instruktoři jako Bobr, Pepa Ležal, Květinka, Sáhib, Kapy, Hanka Pátková, Džemík, Wlčice a další.

Skauting se snaží o harmonický rozvoj jednotlivce. Nestačí být pouze odborníkem v určité oblasti, je třeba dosahovat rovnovážného životního postoje. Cílem je vychovávat mládež tak, aby dokázala zaujmout rozvážný a rozhodný postoj v každé situaci.

Poděkování si zaslouží také vedoucí Muzea Hořovicka RNDr. Anna Brotánková za možnost uspořádat slavnostní předání diplomů v prostorách muzea ve Starém zámku a ředitel 2. ZŠ Mgr. Jiří Vavřička za zapůjčení prostor školy pro konání kurzu.