Proto i my jsme se ve školní družině rozhodli, abychom dětem vštípili důležitost lesů, význam všech typů lesních ekosystémů. Lesy jsou velmi důležité. Celkově pokrývají třetinu povrchu planety Země. Životně důležité jsou také pro člověka. Poskytují mu potraviny, krmivo, vodu, přístřeší, koloběh živin, ale také rekreaci.

Přesně na den Mezinárodního dne lesů, se schází již po několikáté, děti ze školní družiny, aby si ověřily své znalosti z přírodovědné činnosti. Lesy hrají hlavní roli pro životní prostředí na Zemi, zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru, zmírňují horko, mráz i sucho, filtrují vzduch, brání erozi, akumulují a čistí vodu.

Po tomto krátkém úvodu jdeme na soutěž mezi jednotlivými skupinami. Naším prvním úkolem je zodpovědět 14 otázek o lese. Kdo bude první, hlásí pořadí. My pečlivě zapisujeme do tabulky pořadí i body. Po skončení prvního úkolu jdeme na společné hodnocení.

Druhý úkol je o něco těžší, ale hlavně náročný na pohyb jednotlivců. V prostoru hřiště je rozházeno ve čtyřech barvách, dle jednotlivých skupin, 69 kartiček, na kterých je číslo a písmeno. Naším úkolem formou štafety, co nejrychleji posbírat kartičky. Potom je seřazujeme dle čísel na velký arch papíru a dáváme dohromady citát o lese. Ten zní: „Lesy jsou plícemi naší země, které čistí vzduch a dodávají našim lidem novou sílu.“

Po tomto běhacím závodu máme další třetí úkol, kterým je najít deset rozdílů na obrázku. Čtvrtý úkol byl též odpočinkový. Před sebou máme bludiště a naším úkolem je pomoci chlapci uprostřed lesa se dostat ven, ale co nejrychleji. Podařilo se my můžeme pokračovat na pátém úkolu.

Pátý úkol je též na rychlost. Uprostřed hřiště leží arch s různými druhy lesní zvěře pod určitým číslem. Z každé skupiny vybíhá jeden, doběhne k archu se zvěří a pod číslem má najít určité zvíře, které bylo řečeno. Takto jsme hledali asi deset zvířat. Za správnou odpověď jsme získali bod. Zapisujeme do bodovací tabulky a přistupujeme k poslednímu soutěžnímu úkolu.

Ve skrývačce musíme najít názvy ptáků a vyluštit tajenku. Ta zní: LOSKUTÁK POSVÁTNÝ. Odborná porota zasedá k hodnocení dnešního odpoledního soutěžení k Mezinárodnímu dni lesů a my odpovídáme ještě na jednu otázku. Každá skupina měla říci, alespoň jedno přísloví či rčení, které by se týkalo lesa. I toto se povedlo. Co jsme věděli?

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Roste jako dříví v lese. Takových příslovích bylo více. A nyní již vyhodnocení odpoledne, vyhlášení výsledků a malá odměna.

1. místo – 3. skupina 88 b
2. místo – 2. skupina 83 b
3. místo – 1. skupina 72 b
4. místo – 4. skupina 64 b

Soutěž byla vyhodnocena, odměny rozdány a my si na závěr ještě zazpívali píseň „Já do lesa nepojedu“. Tím naše odpoledne k Mezinárodnímu dnu lesů skončilo.