Orchestr od počátku nesl jméno českého houslového virtuosa Josefa Slavíka (1806-1833), patrona hořovické hudební školy, jenž v Hořovicích prožil své dětství. Členy tělesa byli učitelé školy, žáci a absolventi Lidové školy umění Josefa Slavíka Hořovice (po roce 1990 ZUŠ), žáci soukromé hudební školy Františka Procházky a nadšení hudebníci ze širokého okolí.

Na doplnění chybějících nástrojů byli zváni hráči ze špičkových profesionálních těles (Ústřední hudba Ministerstva vnitra Praha, Orchestr Národního divadla Praha, Orchestr Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Česká filharmonie…).

Jako člen Asociace neprofesionálních hudebních těles se Slavíkův komorní orchestr třikrát zúčastnil Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles (1998, Havlíčkův Brod, s Gabrielou Demeterovou, 2004, Hořovice, s Michaelou Štrausovou, a 2005, Hořovice, s Jindřichem Pazderou).

V rámci cyklu Slavíkovy Hořovice orchestr doprovázel ve výročních virtuosových letech vynikající houslisty Ivana Ženatého (1986), Zdeňka Brože (1988), Václava Snítila (1993), Leoše Čepického (1996) či Michaelu Štrausovou (2006). Velmi oblíbené byly jeho vánoční koncerty (poslední 2010), na kterých při provedení Rybovy České mše vánoční často spoluúčinkovala významná vokální tělesa (Canticum Pragense, Smíšený sbor ČVUT Praha, Kühnův dětský sbor, Česká píseň Plzeň, Slavoš Beroun, Zdický smíšený sbor, aj.) a přední čeští pěvci.

Za téměř třicet let činnosti nastudoval dirigent František Procházka se Slavíkovým komorním orchestrem řadu instrumentálních koncertů (včetně ikonického houslového a moll koncertu patrona Josefa Slavíka), operních árií, mší a orchestrálních skladeb a významně formoval kulturu v celém regionu.

Koncertní cyklus Slavíkovy Hořovice byl ukončen v roce padesátého výročí svého založení Vánočním koncertem Slavíkova komorního orchestru a smíšeného pěveckého sboru Slavoš 18. prosince 2007 ve Společenském domě v Hořovicích. Slavíkův komorní orchestr se rozešel v roce 2013, výjimečným bylo vystoupení při příležitosti křtu Almanachu k 65. výročí založení Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice v březnu 2015 v divadelním sále radnice v Hořovicích.