Na 2. ZŠ v Berouně se v tento den věnujeme aktivitám, které souvisejí s touto neživou přírodninou. Na 1. stupni školy jsme v rámci projektu pracovali s encyklopediemi a manipulačními atlasy, zkoumali jsme mapy a globus, kreslili jsme obrázky, vyhledávali jsme básničky a rýmy, zkoumali jsme koloběh vody v přírodě a zamýšleli jsme se nad jejím využitím.

Žáci z 2. stupně školy se pod vedením paní učitelky Šramotové věnovali laboratorním pracím, kde zkoumali chemické složení a z toho vyplývající vlastnosti vody destilované pitné a minerální.  V perlivé vodě dokazovali i přítomnost oxidu uhličitého a jeho vlastnosti.

Světový den vody na 2. ZŠ v Berouně.Světový den vody na 2. ZŠ v Berouně.Zdroj: Jana Šopejstalová

Zjistili, že oxid uhličitý  uhasí plamen a vyvodili tak závěr, že lze tuto chemickou látku využívat i k hašení požáru.