Soubor vznikl v roce 2007 jako trio, pod názvem Klavírní kvarteto Josefa Suka vystupuje od roku 2014 ve složení Pavel Zemen – klavír, umělecký vedoucí Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola a Aneta Šudáková – violoncello.

Svůj berounský festivalový večer uvedli hudebníci Klavírním kvartetem a moll op. 1 od Josefa Suka; byl to symbolický začátek – právě skladatel Josef Suk stál u počátku dirigentské kariéry Václava Talicha a díky jeho doporučením začal Talich působit jako dirigent ve slovinské Lublani a později v dalších světových metropolích.

Hudebníci ihned přesvědčili publikum, že si název Sukova kvarteta, odkazující na vnuka slavného skladatele, plně zaslouží. Všichni čtyři hráli s obrovským nasazením, ale přitom přesvědčivě a s citem, a byla radost sledovat jejich vzájemné napojení a souhru. V člověku jejich sehranost zanechává dojem, že je výsledkem něčeho víc, než jen tvrdé práce během společného zkoušení, že souznění hudebníků je mnohem hlubší a rozumí si i lidsky.

Publikum v dobrém slova smyslu překvapil zajímavý pokus o propojení hudby a poezie ve skladbě Klavírní kvartet op. 66 „Communicatio intima“ od Marty Jiráčkové. Jedná se o pětidílný cyklus pro Klavírní kvarteto s recitací výběru básní Jana Skácela, které přednesla Taťjana Medvecká.

Bylo skvělé sledovat, jak se diváci, kteří mají obvykle obavy z toho, že pro ně bude poezie příliš náročná, nechali s důvěrou vést civilním a přitom citlivým přednesem naší přední herečky, který prokresloval a doplňoval hudební doprovod. Sladění hudebníků i recitátorky bylo i zde nevídané, dramaturgie totiž vůbec nebyla jednoduchá.

A po přestávce následoval “už jen” Klavírní kvartet c moll op. 13 od Richard Strausse. Ten vyvolal tak nadšené a neutuchající ovace publika, že hudebníci museli přidávat – a jako poctu Václavu Talichovi, jehož jméno festival nese, vybrali část ze 3.věty Allegro moderato, grazioso  Klavírního kvartetu č.2 Es dur op. 87 Antonína Dvořáka, kterého velký dirigent obdivoval a propagoval po celém světě. Obdivné a uznalé reakce odcházejících posluchačů po skončení koncertu nás utvrdily v tom, že jsme nebyli jediní, koho včerejší koncert a výkony všech čtyř mladých interpretů nadchly.