Po skončení výuky a po obědě odešly děti se svými vychovatelkami do školní družiny, aby se co nejrychleji dokázaly připravit na slávu. Ať žije karneval!

Po převlečení do masek se scházíme všichni v přízemí školy, na chodbě před družinou 1. oddělení. Průvodem odcházíme do prostor haly, kde náš karneval může začít. Krátké uvítání a již jdeme na parket.

První taneček nás velmi nabudil. Přišla se na nás podívat i naše paní ředitelka Mgr. Hana Kozohorská. I ona koukala, jak se děti z družiny dokáží bavit a radovat z těchto akcí. Po ukončení prvního tanečku začínáme s představováním masek.

Začínáme prvním oddělením a pokračujeme dál. Každé představování je zpestřeno okamžitým vyhodnocením masek, které provádí každý z nás. Po promenádě na molu s představením naší masky sestupujeme z mola a otáčíme se zády k našim hodnotícím. Ty přikládají na lavičku za naši postavu hlasovací lístek, která maska se komu líbí. Lístečky pak spočítáme a hned vyhlásíme nejvíce hlasů, které získaly dané masky. Vyhodnocujeme první tři masky.

Po skončení hlasování opět jdeme na parket všichni a tančíme v rytmu disko. Takto se prostřídaly všechna oddělení, vyhodnocení též proběhlo. A jaké masky nakonec vyhrály?

1. oddělení: 
 - Klára Nováková,
 - Dorotka Dubnová
 - Lucie Dvořáková

2. oddělení:
 - Aleš Porubský
 - Jakub Vokůrka
 - Anja Poláková
 - Emily Dolejšová

3. oddělení
 - Vojta Dolejš
 - Denis Slabospickíj
 - Jakub Hazulka

4. oddělení
 - Michaela Hazuková
 - Jan Kovařín
 - Jan Heran

Po vyhlášení výsledků dětské poroty pokračujeme v tanečcích a hodnotit začínají i vychovatelky, které vybraly dle jejich názoru též masky, která by si zasloužily ocenění.

Kdo to je? Mezi ně patří: Pepa Beran – STEVE MINECRAFT, Dominik Onderka – KOSTÍK, Filip Vysoký – LESNÍ STRAŠIDLO, Leonardo Chouliaras – PIRÁT, Daniel Stromský – KUCHAŘ, Denis Slabospickij – VÁŽKA, Jakub Korbel – KOZA RÓZA. V této kategorii jsou masky, které si děti samy vyrobily nebo i samy připravily. Blahopřejeme!

Pokračujeme dál v tancích v rytmu disko. Paní vychovatelky si všímají i nejlepších tanečníků. Mezi nejlepší tanečníky patří: Terezie Horáčková, Viktorka Boušková, Honzík Kovářík, Adelína Nelup, Daniel Stromský, Leonardo Chouliaras, Alík Balog, Jakub Vokůrka, Klára Nováková, Ari Chouliara, Vojta Heran, Viktorka Csiriková, Denis Slabospickij, Eliška Dvořáková, Vojta Dolejš, Emily Dolejšová.

Po těchto vyhlášeních výsledků pokračujeme v dalším tancování, mezi tím hrajeme i hry, jako například Stronzo. Pak následuje krátká přestávka na občerstvení a jdeme pokračovat. Čas nám velmi ubíhá a my kolem 15.30 hodin musíme pomalu končit. Maškarní karneval končí a my si dnešní odpoledne velice užili.