Děti z 1. oddělení naší družiny se zaměřily především na naše opeřence. Již počátkem ledna pozorovaly ptáky na krmítku, poznávaly různé druhy ptáků, navštívily i zimní stanoviště na Berounce u lávky. Zde je vždy vidět i něco navíc, něco nového.

Tentokrát se s námi do pozorování a zopakování si druhů ptáčků pustily i praktikantky SPgŠ Beroun, které k nám v průběhu roku chodí každé úterý.

Zaměřili jsme se ve druhé části odpoledne na výrobu lojových koulí, ale ne v umělohmotné síťce, která pro ptáčky je mnohdy i životu nebezpečná. Použili jsme přírodní materiál, kterým jsou běžné borovicové šišky. Nejprve jsme si vytvořili hmotu z tuku a běžného ptačího zobání. Po promíchání hmoty jsme všichni tvořili lojové šišky. Celkovou výrobu pochoutky pro naše opeřence jsme zvládli a pak si dali šišky ztuhnout.

Ve čtvrtek 25. ledna jsme sice sami bez praktikantek, ale s naší paní vychovatelkou, vyrazili do blízkého okolí školy, abychom zavěsili lojové zobání na stromy. Místa jsme vybrali tak, aby byli snadno přístupné našim ptáčkům, ale i tak, abychom je mohli během času pozorovat my.

Vše jsme zvládli na výbornou a nyní již budeme sledovat, zda krmení mizí a jestli si ptáčci na naší mňamce pochutnají. Vždyť zima je opravdu krutá a potravy mnoho není. Děti z 1. oddělení vědí, že jistě udělaly dobrý skutek.