Čertí putování

Děti z 3. oddělení se vydaly na Čertí putování v nedalekém parku, poblíž centra našeho města. Sice jsme žádné čerty nepotkali, ale byla pro nás připravena soutěž s plněním čertích úkolů. Počasí nám sice dnes přálo, svítilo i sluníčko, ale byla velká zima. Proto jsme si i v závěru protáhli tělo. Na Čertím putování jsme museli projít 4 stanoviště. Na prvním z nich se prý vařil „čertí guláš“. Ze čtrnácti vlastností jsme vybírali pouze ty, které určitě mají čerti rádi. Zjistili jsme, že je to celkem 8 vlastností, u kterých bylo přiřazeno ještě písmeno. Naším úkolem bylo písmeno si zapsat a pak z osmi písmen vyluštit slovo. Vyšlo nám PEKELNÍK.

Na druhém stanovišti byla rozstříhaná pořekadla o čertech a naším úkolem bylo složit deset pořekadel. U druhé části pořekadla bylo vždy přidáno písmeno, a tak nám po správném přiřazení vzniklo čertí heslo: ČERTÍ ŽERTY.

Návštěva Mikuláše a jeho družiny v Berouně-Závodí.
Mikulášova družina se s předstihem zastavila v družině v Závodí

Na třetím stanovišti byly tři čertí pytle. Naším úkolem bylo prohmatat pytel a zjistit, co je v něm uloženo. Podařilo se. Zjistili jsme, že v pytlích jsou: konvička, kůň a pejsek.
Závěrečné čtvrté stanoviště bylo trochu na zahřátí. Naším úkolem bylo podle obrázku zacvičit to, co dělá čert. Například: vyskočit, co nejvíce do výšky nebo zahudrat jako čert, zadupat kopýtky atd. Trochu pohybu nás jistě nezabilo a my, jsme se trochu zahřáli. Soutěž jsme si vyhodnotili a ve školní družině dostali od paní vychovatelky všichni sladkou odměnu. A tak děti z 3. oddělení se prošly po čertí stezce, splnily úkoly a byly všichni spokojené.

Čertovské odpoledne

1. oddělení školní družiny odchází na Čertovské odpoledne po školní výuce směrem k domu dětí a mládeže. V přilehlém parku je připraveno několik čertovských disciplín, které děti musí splnit.

První stanoviště nese název „Čertí guláš“. Tady na děti čeká zajímavý úkol. Mají vybrat z mnoha vlastností jen ty, které se čertům líbí. Všichni jsme pochopili, že musíme vybírat ty špatné vlastnosti. Písmenka z obrázků dají dohromady tajenku. A my to zvládli na jedničku.

Na druhém stanovišti na nás čekají čertí pořekadla. Ta jsou rozdělena na dvě části a naším úkolem bylo, spojit ty části, které k sobě patří. Pro některé děti to bylo i dosti těžké, přesto to zvládly.

Takto vypadají adventní trhy ve Vídni
Stánky, strom a světýlka. Vídeňské adventní trhy byly vždy zážitkem

Na třetím stanovišti byly rozmístěné pytle a my podle hmatu měli uhodnout, co se v nich nachází. I tento úkol jsme splnili a pokračujeme dál.

Na čtvrtém stanovišti probíhala „čertí rozcvička“, čert asi věděl, že je docela zima a chtěl, abychom se trochu zahřáli a rozpohybovali. Po splnění úkolu na čtvrtém stanovišti následovalo vyhodnocení. Každý z nás obdržel OSVĚDČENÍ o absolvování ČERTÍ AKADEMIE a k tomu ještě i medaili za splnění úkolů s čertíkem.

Čertovské odpoledne jsme si užili, ale už jsme se těšili do tepla.

Ježíškova cesta

Dobu čekání na Vánoce si již tradičně každým rokem zkracujeme naší Ježíškovou cestou v Berouně. Zatím se nám vždy podařilo tuto cestu uskutečnit v našem blízkém okolí. Ale dnes 2. prosince tomu tak není. Počasí nám nepřeje. Muselo dojít k improvizaci.

Ježíškova cesta se odehrává v prostorách školní družiny jednotlivých odděleních. Na děti čekají pomocníčci Ježíška, které dětem na 13 panelech zobrazili úkoly, jež musíme splnit. Některé jsou lehké, některé náročnější. Ale my, se s nimi dokážeme poprat.

Na prvním stanovišti nás vítá královna Věrtule u které poznáváme houby, rozdělujeme na jedlé a nejedlé. Druhé stanoviště má Netopýrek Pírek, který si pro nás připravil úkol z lesa. Naším úkolem je přiřadit obydlí, které patří vyobrazeným zvířátkům. Na třetím stanovišti se potkáváme s Hvězdulkou, která nám připravila úkol od rybníka. Máme zjistit, kteří živočichové žijí u nás v rybníce. Čtvrté stanoviště hlídá Ťápula, a připravil si pro nás poznávačku stop a jejich přiřazení k obrázkům zvířat. Na pátém stanovišti čeká Fukač, a ten chce od nás vědět, jakými vánočními ozdobami si můžeme ozdobit vánoční stromek. Na šestém stanovišti čekají Sníčci, kteří chtějí vědět, co jedí některá zvířata.

Václav Havel v Prostějově 28. května 1990
Smutné výročí. Před deseti lety odešel Václav Havel. Podělte se o vaše vzpomínky

Sedmé stanoviště hlídá Nimbus a Kumulus a mají pro nás hádanku, abychom našli dvě sněhové vločky, které jsou stejné. Vždyť sněhové vločky jsou každá jiná, ale tady ne. Na osmém stanovišti je Skákoš, který nás zkouší z toho, jestli víme, která jídla se podávají o Štědrém dnu. Na devátém stanovišti je opět Netopýrek Pírek, který chce abychom ukázali cestu domů. Desáté stanoviště patří Mrákorovi a ten od nás chce vědět tři rozdíly mezi dvěma obrázky. Skřítek Pořádníček na jedenáctém stanovišti hlídá les, aby zde nikdo nic neodhazoval.

Máme zjistit, co nepatří do lesa. Na dvanáctém stanovišti na nás čeká Poštísko, který nám ukáže obrázek a my musíme určit, jaké barvy na jeho dokončení použijeme. Na třináctém stanovišti netrpělivě již pošlapuje Ježíšek. Ten sledoval celé putování po Ježíškově cestě a nyní od nás požaduje napsat, kdo mu opravdu od srdce pomáhá.
Podařilo se.

Ježíškovu cestu jsme zvládli a nyní již jen vyhodnocení. Jak to dopadlo?

1. oddělení:
1. Abdúl Nikolas
2. Zákostelecký Lukáš
3. Vlček Lukáš

3. oddělení:
1. Poláková Anja, Dolejšová Emily
2. Ilková Tereza, Tomanová Klára
3. Kindl Vojta, Církva Vašek

Autor: Květa Hrbáčková