Měsíc knihy, čtenářů ve školní družině Základní školy Beroun-Závodí úspěšně skončil. Během něj si jednotlivá oddělení připomenula 130. výročí narození Karla Poláčka, 110. výročí narození Jiřího Trnky, 80. výročí narození Jiřího Kahouna. Více času v jednotlivých odděleních jsme věnovali 135. výročí narození Josefa Lady, které se stalo i námětem a motivací letošního projektu Noc s Andersenem. Četli jsme z jeho knih, které věnoval dětem. Povídali jsme si o spisovateli, ilustrátorovi a malíři Josefu Ladovi. Četli jsme z jeho knížek O chytré kmotře lišce, z knihy Kocour Mikeš, ale i z Nezbedných pohádek. Malovali jsme kocourka Mikeše, někteří psali i nové pohádky o Kocourovi Mikešovi, ale ne od Josefa Lady, nýbrž naše vlastní. Nechyběly ani verše na dané téma Kocour Mikeš. V odděleních se soutěžilo, hrály se hry, které byly směrovány právě k postavám z knih. V některých odděleních shlédly děti na internetu i krátké filmečky od známých spisovatelů.

Ve 4. oddělení přišlo i na představování vlastních knih a seznámení se s nimi. Z domova přinesla Terezka Heranová knížku Správná pětka na ostrově pokladů (Enid Blytonová). Terezka vyprávěla o hlavních hrdinech a také nám z knihy přečetla ukázku. Potom si děti zahrály na spisovatele a ilustrátory, když se pokoušely během volných chvílích vytvořit vlastní knihu, navrhnout si obálku, a pak se pokusit psát na různá témata, která si samy zvolily. Na listy papíru psaly svoje příběhy nebo i básně. Tak vznikly krátké příběhy o kočičkách, o fotbalovém klubu, o Slunci ve vesmíru. O Battmanovi, o partě kamarádů, vznikla i básnička o kočičce. Poslední týden v měsíci se do toho zapojily i ukrajinské děti alespoň ilustracemi a dvěma básničkami o kocourovi, když jsme jim promítali pohádky o Mikešovi. Naše dílo si mohly prohlédnout i ostatní děti, když jsme jej vystavili nejen ve třídě, ale i na chodbě. Všechny děti, které na knížce pracovaly byly odměněny záložkou, ale i časopisem Mateřídouška.

I děti z 1. a 3. oddělení se četbě pilně věnovaly. Pokračovaly v četbě knih, které mají rozečtené. Věnovaly se též po nejvíce Josefu Ladovi.

Nejinak tomu bylo ve 2. oddělení. Těm však v úplném závěru přišla pro děti odměna v podobě knihy za jejich psané pohádky. Kniha Vita Mostra – Marina a Sergej Djačenko. Studovat na vysoké škole je snem každého středoškoláka. Alexandra na Vysokou školu speciálních technologií nastoupila nedobrovolně. Škola v zapadlém městečku je obestřena tajemnem a jde z ní strach. Do školy ji přivádí muž v černých brýlích a který ji nutí plnit zvláštní úkoly. Nikdo neví, proč ona a její spolužáci byli vybráni?

Květa Hrbáčková