V pondělí 9. září jsme se sešla všechna oddělení u Veverušáků ve družině. Zahajujeme další ročník dlouhodobé kampaně s mottem: 'Čteme dětem 20 minut denně, každý den'. Pak již budeme pokračovat ve svých odděleních a jednou ke konci měsíce se opět sejdeme a představíme ostatním knihu, ze které jsme si četli.

Tentokrát to byla i taková slavnostní chvíle, kdy Veverušáci mohli představit knihu, do které oni sami též přispěli, a kniha vyšla. Ptáte se, čím přispěli? Kniha se vztahuje k ZOO Tábor, napsal jí sám pan ředitel Evžen Korec a jeho spolupracovník Filip Sušanka. A právě naši Veverušáci k ní s dalšími dětmi ze Strakonic a ZŠ Livingston namalovali obrázky a složili verše.

Jako poděkování za naši práci ke knize jsme obdrželi krásnou knihu s názvem: „Noční život v ZOO Tábor aneb jak surikata Máňa poznává své kamarády“ i s věnováním. Velice si vážíme spolupráce se ZOO Tábor a za knihu mnohokrát děkujeme.

A nyní již ukázka z této knihy, kterou si v jednotlivých odděleních můžeme do konce měsíce dočíst. Surikata Máňa nemůže večer usnout, a proto se vydává na dobrodružnou výpravu po noční ZOO…

Květa Hrbáčková