Návštěvníci spatří příjezd císaře Rudolfa II. s jeho dvorem i následnou uvítací slavnost na hradním nádvoří. Během dne bude příchozí bavit kejklíř se svými rozpustilými kousky. Hradní posádka mušketýrů a stráží předvede svůj výcvik pod velením maršálka Russworma.

Mistr kat Jan Mydlář vykonávati na odsouzencích právo útrpné bude. Magistr Edward Kelly stvoří umělou bytost Sirael a doktor Jan Jesenius užaslým zrakům pitvu předvede. Astrologové ve dne sice hvězdy nevidí, zato o nich zajisté odborně promluví.

Muzikusové dávné písně zahrají a půvabné tanečnice se v rytmu zavlní. A kdo ví, možná i udatní rytíři Dobroslav a Zápor dorazí. Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušeti jízdu na koni, rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, školu tance,výuku šermu či střelbu z luku a kuše.

V sobotu 17. června uspořádala  MO ČRS Hořovice dětské rybářské závody v Praskolesích a Hořovicích, kterých se zúčastnilo celkem 51 dívek a chlapců.
Podívejte se: Hořovičtí rybáři uspořádali závody. Účastnily se jich destíky dětí

Na tržišti budou ke koupi výrobky řemeslné i dobové. Pro hladové krky nebudou chybět koláčky a pernícky medové i jiná dobrá sousta a pití. 

A jak to tehdy bylo s nocováním císaře Rudolfa II na Točníku? Podivínský Habsburk se zájmem o okultismus a tajemné vědy dostal při příjezdu na hrad panický záchvat hrůzy, když spatřil hradní jezírko a ve své pošetilosti v něm mnoho podivných přízraků. Na příkaz dvorní mágové proti nim vykonali všeliká zaříkání a zlých duchů vymýtání.

I přesto všechno vladař celou noc nespal a trpěl těžkou bolestí hlavy. Zrána proto i s celým dvorem Točník kvapem opustil a již se sem nikdy nevrátil.

A právě tato událost z roku 1600 nás inspirovala k uspořádání akce s touto tematikou.

ŠDS Gladius a hrad Točník