Všude jsou vítáni a jejich práce je velmi potřebná. V neposlední řadě jsou všichni psychickou podporou klientů. Nešetří vlídným slovem, které je mnohdy nejcennějším lékem k uzdravení.

Jsme na naše studentky a studenty patřičně hrdí a velmi si vážíme jejich vstřícného postoje k nelehkému období. Musí překovávat strach o své zdraví i zdraví svých blízkých a též zvládat učivo online výuky. Jsou obdivuhodní, jsme na ně pyšní.

S odstupem času bude toto náročné období vnímáno jako získání přínosných a cenných zkušeností nabytých v tvrdé realitě Covidu-19, které se určitě bude studentům hodit v dalším pracovním uplatnění. Studenti získají i zdravé sebevědomí a především v očích veřejnosti profese sestřičky získává vysoký kredit, uznání a prestiž, které si již dávno zaslouží. Lidé si uvědomují, jak potřebnou, záslužnou, náročnou a úctyhodnou práci vykonávají.

Autor: Střední zdravotnická škola Beroun