V pátek 16. dubna si děti 1. a 4. oddělení naší školní družiny připomenuly Den Země. Zapojily se do projektu Týden Země, který pro veřejnost připravil dům dětí a mládeže v našem městě. I přes chladné počasí jsme vyrazili do blízkého parku k DDM Beroun, kde byl již připraven okruh s různými úkoly, týkající se přírody. Na prvním stanovišti jsme zjišťovali, co nepatří do lesa. K tomu jsme dostali doplňující otázku, kde jsme odhadovali, jak dlouho se rozkládá chirurgická rouška. Každý si tipnul, ale nezadařilo se uhodnout dobu. Na druhém stanovišti jsme měli předvést, jak se pohybuje žába a zajíc, a pak k těmto druhům jsme opět dostali doplňující otázku. Na třetím stanovišti jsme určovali druhy zvířat a na závěr jsme měli odpovědět, co mají společného. Na čtvrtém stanovišti se v bludišti mělo dostat semeno k danému stromu. Na pátém stanovišti jsme se zamýšleli nad tím, jak může každý z nás pomoci k našemu životnímu prostředí a jak by se měl chovat. Jako doplňující otázkou bylo zodpovědět, kolik se vytřídí v ČR odpadu a kdy vyhrál Beroun soutěž v třídění odpadu. Na šestém stanovišti jsme se zamýšleli nad tím, k čemu všemu používáme dřevo ze stromů. Plnění úkolů na připravené stezce nám dalo mnoho otázek k zamyšlení, ale hlavně nás upozornilo na to, jak se máme chovat k našemu životnímu prostředí. Cestou zpět ke škole jsme ještě určovali na sběrném místě s kontejnery, k čemu se používá ten či onen kontejner a co do něj můžeme či nemůžeme odložit. Slíbili jsme si, že bude naše životní prostředí ještě více ochraňovat, nebudeme ničit přírodu a nic devastovat.

Mezinárodní den ptactva ve školní družině v Berouně - Závodí.
Děti v Závodí slavily Mezinárodní den ptactva

Dále si pak děti ze 2. a 3. oddělení tento svátek připomněli přesně 22. dubna. Právě McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. V rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku a oslava byla zaměřena nejen na ekologicky zaměřený svátek. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začala svátek slavit v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Svátek slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Svátek Dne Země si dnes připomněly i děti z 2. a 3. oddělení naší školní družiny. Nejprve jsme si pověděli něco o historii svátku a pak jsme se pustili do plnění úkolů na předem připravené stezce. Na šesti stanovištích jsme plnili úkoly formou odpovědi na otázku, které se týkaly ochrany přírody, životního prostředí a nezapomněli jsme ani na třídění odpadu do kontejnerů. Na obrázku jsme měli zjistit, co nepatří do lesa. Jak se dlouho může rozkládat chirurgická rouška atd. Mezi zajímavosti patřil i náš odhad, kolik odpadu se vyprodukuje během jednoho dne v České republice. Zajímavý odhad je i na vyprodukování počtu vajíček rosničky a odhadnout, jakou rychlostí se pohybuje zajíc. Dle obrázku jsme poznávali zvířata a měli zjistit, co mají společného. Dále na obrázku bludiště jsme měli najít cestu semene dubu, aby se dostal až ke stromu. Podobných otázek bylo ještě více a my se snažili odhadnout. Na závěr jsme se dověděli správnou odpověď. Za hodinku jsme měli úkoly splněné a cestou zpět jsme pozorovali, jak moc je znečištěné naše životní prostředí. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, zda se všichni k našemu prostředí chovají tak, jak by to mělo být.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí

#clanek|5607768#