Lidé věřili, že se tuto noc slétají čarodějnice na sabat – shromáždění. Proto také „noc čarodějnic“. Na ochranu před čarodějnicemi se na kopcích pálily ohně. Mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky. Prý proto, aby viděli čarodějnice létat v povětří. Čarodějnice nebyly jen zlé, dokázaly zahánět nemoci a znaly tajemství bylin. Lidé, si jich vážili. Bylinářky se vyznaly v tajemství přírody. V cizích jazycích jsou to „moudré ženy“. Věděly mnoho o působení rostlin, kamenů, kovů, ale i barev a vůní.

Vzhledem k proti pandemickým opatřením v letošním roce naše školní družina nemůže zajistit pro všechna oddělení „čarodějnické odpoledne“, využili jsme akci, která byla připravena pro veřejnost v našem městě. Krásnou akci pro veřejnost zajistil Dům dětí a mládeže Beroun. Pracovníci DDM pro veřejnost připravili v dětském parku u domu dětí sedm stanovišť, na kterých jsme plnili různé úkoly. Ty byly motivovány „pálením čarodějnic“. V tomto týdnu se na akci vypravily děti z 1. a 4. oddělení se svými vychovatelkami. Při příchodu na místo jsme si nejprve řekli několik organizačních věcí a seznámili se s historií „pálení čarodějnic“. A pak jsme již šli od stanoviště ke stanovišti a plnili úkoly. Na prvním stanovišti bylo naším úkolem seřadit čarodějnická košťata podle vývoje výroby.

Vždyť koště k čarodějnici přeci patří! Na druhém stanovišti jsme měli nalézt podle nápovědy z hádanek pět ingrediencí k výrobě lektvaru. I tento úkol jsme zvládli. Na třetím stanovišti jsme prolézali pavučinou a nesměli jsme se jí dotknout. Prošli jsme až k černé kočce, která je též symbolem čarodějnic a vrátili se zpět. Na čtvrtém stanovišti jsme měli najít z dvaceti čarodějnických klobouků ten, který byl jiný a odlišoval se od ostatních. Na pátém stanovišti jsme zjistili, že se slétají čarodějnice na sabat. Mezi nimi se nachází jedna odlišná. Ta je vrchní čarodějnice. Naším úkolem ji bylo nalézt.

Na šestém stanovišti jsme měli přiřadit k rostlinám jejich léčivé účinky a v blízkém okolí je vyhledat a ukázat. Na sedmém závěrečném stanovišti jsme měli za úkol odpovědět na kvízové otázky. Na otázku „Znáš správné odpovědi?“ jsme s klidným vědomím sdělili, že ano. A to byl konec. Počasí nám přálo, sluníčko svými paprsky nám dodávalo energii a my jsme si „čarodějnické odpoledne“ opravdu užili. Ještě poslední rozhlédnutí a odcházíme zpět. Poděkování patří Domu dětí a mládeže za tuto akci. Ale poděkování si zaslouží i děti, které na akci přišly v čarodějnickém převleku. Tak jsme oslavili „čarodějnice“ trochu jinak.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí