Tento den byl vyhlášen 21. září 1981. 21. září je věnováno připomínkám a posilování ideálů míru mezi námi samotnými, ale i mezi všemi národy. Datum platí pro všechny. Lidstvo se zavázalo k míru bez jakýchkoliv rozdílů. Snažme se v tento den vyvarovat se sebemenším projevům nenávisti, nevytvářejme neshody mezi svými blízkými, kolegy a přáteli.

Tento den jsme přiblížili i dětem ve školní družině. Besedovali jsme na téma Mír, co to slovo znamená, ukázali jsme si i to, zda je mír všude na světě, co bychom nemohli dělat, kdyby mír nebyl. V ten den by měli být pozastaveny veškeré nepřátelské boje. Připomenuli jsme si válečná období nejen u nás, ale i ve světě. Neměli bychom se zaměřovat pouze na jeden den, ale měli bychom projev nenávisti odbourat jednou pro vždy na celý život. Děti ze 4. oddělení naší školní družiny ještě navíc si vytvořily symbol míru, kterým je holubička s ratolestí. Každý si svou holubičku dokončil a odnesl domů.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí