Akci zahájil tvůrce protidrogového vlaku Pavel Tůma, který přítomné seznámil s konceptem projektu. Pokračovala starostka Berouna Soňa Chalupová. Ta přítomné přivítala a seznámila účastníky s daty a statistikami, jež město Beroun získalo z anonymních dotazníků od dětí, které si loňský rok protidrogovým vlakem prošly.

Z dat se návštěvníci dozvěděli, v jakém věku děti nejčastěji s návykovými látkami začínají a kde se k nim dostávají. Po ní si převzal slovo velitel Městské policie Beroun Alexander Scherber, který popsal činnosti městské policie směrem k udržování veřejného pořádku i s ohledem na uživatele návykových látek.

Následně policejní preventistka Simona Vacherlohnová seznámila účastníky se statistikami drogové kriminality na Berounsku. Dále hovořila o protidrogové prevenci ve školách. Ta je ze strany policistů realizována projektem Tvoje cesta načisto. Poté si převzaly slovo Hana Tošnarová a Jana Maierová z Národní protidrogové centrály SKPV. Specialistky přiblížily posluchačům aktuální trendy v oblasti drogové kriminality a charakterizovaly drogovou scénu v ČR i na mezinárodním poli, včetně upozornění na nové psychoaktivní látky.

Policejní pátračka je jedním z návazných programů interaktivní expozice Revolution train – protidrogového vlaku. Zájemci pomocí stažené mobilní aplikace spolupracovali s virtuálním policistou, který jim zadával dotazy týkající se policejní práce. Hráči se dále dle instrukcí pohybovali po různých místech v Berouně, kde dotazy policisty zodpovídali.

Cílem bylo vypátrat a chytit virtuálního drogového dealera. Celé akce se zúčastnilo více než 50 pátračů. Trasu, která měřila přes čtyři kilometry, dokončilo kvůli nepříznivému počasí asi 40 účastníků. V cíli je čekali zástupci protidrogového vlaku spolu se zástupci města Beroun. Úspěšní hráči obdrželi Certifikát mladého detektiva společně s preventivními a upomínkovými předměty.

Cílem těchto aktivit je podpořit zájem o děti v této oblasti a interaktivním způsobem přiblížit rodičům a dětem aktuální problematiku návykových látek.

Simona Vacherlohnová, preventistka PČR ÚO Beroun