Skončila výuka a děti školní družiny dnes mají opravdu napilno. Hned po obědě odcházíme na Vítání léta s piráty a námořníky. Nejprve odchází 1. oddělení a v těsném závěsu za nimi 2. – 4. oddělení. Akci pro nás připravil Dům dětí a mládeže v Berouně. Cesta utekla velmi rychle a my se dostáváme ke startu, kde na nás již čeká kapitán Petra naší výpravy. Seznamuje nás s organizací akce, připomíná, co nás dnes odpoledne zde na zeleném moři čeká. Každý obdržel palubní lístek a plavba po moři může začít.

Dostáváme se k prvnímu stanovišti, kde nás s námořním pozdravem „ahóój“ vítá pirátka Naty. Seznamuje nás s tím, co nás zde čeká. Jde o takovou námořní překážkovou dráhu – slalom, válení sudů, přeskoky, prolezení tunelem a na závěr vztyčení vlajky. Za splnění úkolu obržíme do palubního lístku razítko. A jdeme dál „ahóój“, loučíme a přicházíme na druhé stanoviště. Opět s pozdravem nás vítají námořníci Domča a Terka. Tady na nás čeká Kimovka, která ve svých útrobách skrývá loď, lano, mušle, mince a my si po dobu 30 sekund prohlížíme předměty. Po ukončení časového limitu musíme vyjmenovat, co jsme zde viděli. Za správnost do palubního lístku přichází další razítko. Na třetím stanovišti nás vítají trosečníci Jirka a Markéta. Naším úkolem je lovení předmětů z moře – namotávání provázku na klacek a přesunout daný balík do cíle. Po otevření zjistíme, zda předměty, které jsou zde uložené opravdu pro plavbu potřebné. Po splnění úkolu razítko a hurá na čtvrté stanoviště.

Opět s pozdravem „ahóój“ nás vítají námořníci Zuzka a Klára. Naším úkolem je vylovit předmět z kbelíku s vodou a hmatem zjistit, o co se jedná, aniž bychom se podívali. Za správnou odpověď dostáváme razítko, loučení s námořním pozdravem „ahóój“ a jdeme na páté stanoviště. Tady to bude určitě moc zajímavé. Vítají nás piráti Oskar a Šimon. Naším úkolem je sestřelit pistolkou na vodu plechovky. Dle počtu sestřelených plechovek po třech pokusech získáváme body a do palubního lístku razítko. Společná fotografie a jdeme do cíle. V cíli nás vítá pirát Markét a námořník Marcela. Na vyhodnocení nás čeká poklad. Získaly jsme minci z pokladu a z truhly s pokladem část, což byly balíčky se sladkostmi. Nastává loučení, poslední společný pozdrav „ahóój“ a odcházíme zpět do družiny. Bylo to krásné, super odpoledne, kterým nás provázeli piráti a námořníci. Nyní již jen vzpomínky a posledních několik dnů do konce školního roku. A čekají nás dvouměsíční prázdniny.
Tak ještě na závěr „AHÓÓJ, AHÓÓJ, AHÓÓJ“.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun - Závodí