Vítání ptačího zpěvu u dětí druhého oddělení u Veverušáků bylo rozděleno do dvou odpolední. V první části si děti popovídaly o tom, jaké známe ptáčky, jak je rozdělujeme a potom jsme si zasoutěžili. Šlo o kvíz, kdy k obrázku byly připojeny tři možnosti druhů ptáků, a my museli určit, o koho se jedná. V osmnácti kvízových otázkách si nejlépe vedla Nikolka Junková, druhá byla Eliška Jechová a třetí Martin Zajíc. Jak je vidno, mnozí z nás se již docela dobře v poznávání orientují.

Po soutěži jsme se vydali na menší vycházku do blízkého okolí školy. Jen vyjdeme ze školy, svými krásnými tóny nás vítají zdejší opeřenci. Překřikuje jeden druhého. Naším úkolem bylo poznat, o jakého ptáčka se jedná. A tak procházením v blízkém okolí směrem k zimovišti jsme sledovali: vrabce, hrdličku, holuba, straku, kachnu divokou, labutě, vlaštovky nad Berounkou, ale i kavku obecnou. Některé se nám podařilo i nafotit.

Po vycházce se vracíme zpět a pokračovat budeme druhý den. Dnes 5. května po skončení výuky pokračujeme v dalším soutěžním zápolení. Po dvojicích máme rozděleny soutěžní obrázky, na kterých je znázorněno šest druhů ptáků. Na počátku máme napsán druh opeřence, kterého máme určit. Po půlhodinovém klání je hotovo. Nastává doba hodnocení a vyhlášení nejlepších. Na 1. místě s 64 body se umístila Ema Lébrová a Martin Zajíc. 2. místo patří Nikolce Junkové a Elišce Jechové. Děvčata získala 52 body. Blahopřejeme!

Na úplném závěru jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba chránit naše ptactvo. Tak jak se jim věnujeme přes zimu, je potřeba i v ostatním čase. V době hnízdění, chránit i celou přírodu a hlavně biotopy, ve kterých naši opeřenci žijí.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí