Sice počasí ani jednomu oddělení moc nepřálo, přesto se děti vypravily se svými vychovatelkami na putování po Berouně, kde se seznámily s osobnostmi našeho berounského školství. Zahájení celého putování bylo před budovou Jenštejnského domu, kde sídlí Muzeum Českého krasu. 3. oddělení vyrazilo v pondělí 17. 5. a 2. oddělení v úterý 18. 5. 2021. Zrovna dnes měly děti z 2. oddělení velké štěstí. Nejenom jsme si při této příležitosti připomněli Mezinárodní den muzeí, který připadá právě na dnešek, ale štěstí jsme měli i v tom, že za námi před muzeum přišla pracovnice zdejšího muzea, pobavila se s námi, a pozvala nás na připravované akce v nejbližší době. Pak jsme se rozloučili, poděkovali za pozvání a pokračovali v našem putování.

Po Berouně bylo rozmístěno 6 stanovišť, které byly označeny letáčkem. Ten obsahoval jedno písmeno do tajenky. Postupně jsme navštívili Jungmannovu ZŠ, která je spojena s osobností Josefa Jungmanna z Hudlic. Pokračovali jsme na Wágnerovu ZŠ, kde jsme se dověděli o osobnosti Oktaviána Wagnera, podle něhož je pojmenována i zdejší škola a přilehlé náměstí. Dalším pokračováním byl hotel Český dvůr s osobností spisovatele Františka Branislava. Dál jsme pokračovali Pivovarskou ulicí a připomněli si Aloise Herouta, spoluzakladatele těsnopisu a profesora na Obchodní akademii. Další zastávka byla na Obchodní akademii, kde na nás čekala osobnost profesora účetnictví Františka Hampla.

Poslední zastavení pak bylo před budovou hlavního vlakového nádraží Beroun, před knihoBudkou. Zde jsme se seznámili s osobností Františka Urbana, jehož jméno je též spojeno s událostmi roku 1943 v srpnu v nedalekém Srbsku. Na každém informačním letáčku jsme pečlivě hledali a zapisovali si písmena do tajenky. Ta zněla: LAVICE. Věc, která je též spojena se školou. A máme hotovo a pokračujeme zpět ke škole. Máme trochu smůlu, malý kousek od školy nás chytil malý déšť. Ale pozor, byl „májový“ a to se říká, že „májový déšť“ je na krásu. Tak možná budeme i nebezpečně krásní.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí