Této problematice se věnovaly v polovině dubna děti 1. a 4. oddělení. Zpočátku naší besedy jsme si povídali o všech opeřencích, které známe a pak jsme se zaměřili na získání více informací o káni lesním. 1. oddělení si nejprve přečetlo pohádku Václava Čtvrtka – Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou. Povídali jsme si o kukačce. Potom jsme přešli na poslech ptačích zvuků a při tom i určování druhů ptáků.

V další části odpoledne jsme vyrazili do přírody a pozorovali ptáky, určovali jejich druh, ale cestou jsme sledovali i jejich hnízda. Prohlédli jsme si dutiny ve stromech, kde víme, že sídlí brhlík a v korunách stromů jsme sledovali hnízda straky obecné. Našim opeřencům jsme věnovali druhý den ještě jedno odpoledne. Soustředili jsme se na ptáka roku – káně lesní. Zalistovali jsme v časopise Ptačí svět, který se v tomto čísle věnuje tomuto dravci. Dověděli jsme se mnoho zajímavostí o tomto opeřenci a nakonec jsme si zahráli hru „Myší lov“.

Děti ve 4. oddělení nejprve uspořádali besedu o ptákovi roku – o káni lesním. K poznatkům o životě tohoto ptáka, co o něm víme či nevíme, jsme využili časopisu Ptačí svět, ale i informace ze sledovaného videa, kde děti káně viděly i slyšely. Ve druhé části našeho odpoledne jsme podnikli vycházku k řece, kde skupiny obdržely soutěžní kvíz. V další části jsme poznávali 12 druhů ptáků a jejich mláďat. Po návratu do školy jsme si zahráli stolní hru „Lov myši“. Děti soutěžily ve dvojicích a výsledky jsme bodovali. Pak proběhlo vyhodnocení.

A jak to dopadlo?

1. místo Natálka Šimonová, Natálka Charvátová – 43 body
2. místo Tereza Huňáčková, Kristýnka Brabcová – 31 bod
3. místo Alenka Raková, Káša Ježek – 30 bodů

Všem účastníkům v soutěži blahopřejeme k jejich znalostem o našich opeřencích, vítězové obdrželi malou odměnu.

Autor: Květa Hrbáčková, ŠD Beroun – Závodí

#clanek|5609436#

#clanek|5607768#