Tento svátek byl vyhlášen i s cílem podpory malých vydavatelství a vylepšení obrazu poezie v médiích. Místem oslav jsou často restaurace, bary či literární kavárny, které nabízejí nápoje, jejichž cenou je například složení vlastních veršů. 21. březen se otevírají dveře široké veřejnosti vybrané knihovny a další vzdělávací nebo volnočasové instituce. Proto i naše družina otevřela své dveře ne veřejnosti, ale dveře do přírody, kde si zajímavým způsobem připomenula Světový den poezie.

Jsme po skončení výuky, obědě, a hurá ven. Sluníčko nám pálí, opravdu jaro je již zde. Otevřeli jsme dveře do světa a připomenuli si Světový den poezie. To je dnešní cíl našeho odpoledne. Než se dovíme, co bude naší hlavní náplní v soutěžení mezi jednotlivými skupinami, proběhla krátká beseda o tom, jak se vůbec začala Světový den poezie slavit, kdy to bylo a hlavně, co je jeho cílem. Někteří z nás nám zarecitovali básně, na které si právě vzpomenuli.

A potom již jdeme na věc. Rozdělujeme na čtyři skupiny, tak jak jsme vždy byli zvyklí, ale dnes je to téměř po dvou letech poprvé. Tak se již těšíme, neboť se dá vždy celý kolektiv naší družiny dohromady. Proběhne básnická štafeta, kdy děti mají proběhnout několik stanovišť, na kterých mají zapsány postupně dva rýmy. Ty si musí zapamatovat a naučit a pak v závěru nadiktovat poslednímu ze své skupiny, který je napíše. Když všichni mají splněn úkol, dostanou k tomu ještě i několik minut na to, aby se všichni společně verše naučili a pak nám je odrecitovali. Docela těžký úkol, ale určitě zajímavý.

Porota pak podle toho vyhlásí vítěze. Zdá se, že to půjde rychle, ale ono nám to zabralo dost času. A pak již zasedá porota a začne hodnotit. A jak to ve finále dopadlo?

1. místo – 3. skupina
2. místo – 4. skupina
3. místo – 1. skupina
4. místo – 2. skupina

Po oznámení výsledků mala odměna a odcházíme zpět do družiny.

Autor: Květa Hrbáčková