Životopis sv. Martina byl připomenut ve všech odděleních, k tomu přibylo i několik historických informací. Poté jednotlivá oddělení pracovala dle svého plánu. V 1. oddělení si nejprve přečetli povídání o sv. Martinovi, pak si připomenuli a vysvětlili pranostiky, které se vztahují ke dni 11. 11. Naučili se básničku a vyrobily jsme si bílého koně, na kterém by měl přijet svatý Martin.

Ve 4. oddělení proběhlo skoro stejné připomenutí sv. Martina. Děti se seznámily s legendou a pověsí O sv. Martinovi, vyrobily si bílého koně jako plochou loutku, na kterém sv. Martin přijel. Po vyhodnocení odpoledne jsme se společně vyfotili.

Ani děti z 2. oddělení o legendu O sv. Martinovi nepřišly. Seznámily se s pověstí, zasoutěžily si a pak se vrhly do výtvarného ztvárnění koně sv. Martina ťupkovací metodou. Po vyhodnocení této části odcházíme ven a zahráli jsme si společně hru sv. Martina, s názvem „Martine, chytni koníčky“. Koně stojí na jedné straně hřiště, na druhé straně stojí Martin. Po slovech „V ten stejný čas, tak jako vloni, přijíždí Martin na bílém koni“.

Děti ze školní družiny se v Muzeu Českého krasu vydaly na "Strašidelnou trasu Addamsových."
Děti z družiny se vydaly na Strašidelnou trasu Addamsových v Muzeu Českého krasu

Martin i koně se rozběhnou proti sobě a Martin se snaží chytit. Co nejvíce koní. Ty pak hrají s Martinem až do úplného závěru. Druhá část Svatomartinského odpoledne v tomto oddělení patřila procházce na Městskou horu, kde pro širokou dětskou veřejnost po celý týden probíhá Svatomartinská cesta.

A tak v pátek 10. 11. jsme se na cestu vydali a snažili se splnit požadované úkoly. Na každém stanovišti po správné odpovědi jsme získaly symbol, který na konci stezky pomocí nápovědy jsme převedli na písmena a vyšla nám tajenka. Krásná trasa lesoparkem po Svatomartinské cestě se nám líbila a my se opět vracíme zpět. Své výsledky zašleme pořadateli hry, kterým je Dům dětí a mládeže Beroun a budeme čekat na vyhodnocení. Děkujeme pořadateli za tuto cestu, která se nám líbila. Krom luštění tajenky jsme plnili i různé úkoly.

I třetí oddělení se zúčastnilo našeho Svatomartinského odpoledne. Seznámení s pověstí, přísloví a také vyrábění koně sv. Martina. Takto děti naší školní družiny oslavily příchod sv. Martina, který dle pranostiky přijíždí na bílém koni. To vychází na sobotu 11. 11.