Po obědě se scházíme všichni v prostorách školní družiny 1. oddělení. Venku je nevlídné počasí a my zůstáváme v družině. Nejprve si povídáme o zvířatech, které můžeme potkat v zimní přírodě. Své povídání dále posouváme na poznávání stop zvěře, popisujeme stopy a připravujeme se na stezku.

Ve druhé místnosti družiny 3. oddělení je na lavicích a v prostorách učebny rozmístěni 11 karet, které musíme najít a správné výsledky pak zapisovat do startovní karty. Na každé kartě je několik stop a tři zvířata u kterých jsou písmenka. Do startovní karty jsme zapsali to písmeno, které je u zvířete, kterému patří na kartě daná stopa.

Na konci pak z písmen, pokud jsme dobře a správně určovali, nám vzejde heslo. To zní: „SUPER STOPAŘ“. Sedm dvojic mělo správnou odpověď. Mezi nejlepší patří: Eliška Dvořáková, Dorotka Dubnová, Dominik Faigl a David Tůma, Eliška Janoušková a Lucka Svobodová, Vít Lejček a Mirek Sopr, Tereza Ilková a Viktorka Boušková, Lucka Dvořáková a Adéla Drvotová, Viktorka Csiriková a Filip Vysoký.

Děti 1. – 3. oddělení vyrazily do přírody, aby se přesvědčily o tom, že v našem blízkém okolí ptáčci opravdu jsou.
Podívejte se: Žáci Základní školy Beroun - Závodí se zapojili do Ptačí hodinky

Po vyhodnocení první části naší stezky pokračujeme dál. Na soutěžních kartách máme ještě i zadání dalšího úkol. Ten byl trochu pohybový, ale také se vztahoval k našim zvířátkům. Ten jsme plnili někdy všichni společně, jindy každý sám. A o jaké úkoly šlo?

Nejprve jsme se měli vytáhnout co nejvýš. Zatleskat rukama nad hlavou. Skočit snožmo, co nejdál dokážeme. Měli jsme i napodobit nějaké zvíře. Zde jsme dělali každý sám a ostatní hádali, co to je. Za správné odpovědi byly i body. Ty jsme pak po skončení spočítali a vyhlásili vítěze.

A jak to nyní dopadlo?
1. místo – Dominik Onderka – 8 b.
2. místo – Viktorka Csiriková – 7 bodů
3. místo – Vít Lejček a Kryštof Butovič – 6 bodů.
Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Odpolední Stezka stopy zvířat nás pozvala za zvířaty na sníh, i když jen pomyslně, ale byla moc príma. Odpoledne jsme si užili.