Je středa 11. prosince a tento den se odehrává od 18 hodin oblíbená akce Deníku – Česko zpívá koledy. Právě této akci předchází i společné setkání rodičů a dětí z naší školní družiny, které jsme si pojmenovali Závodí – zpívá koledy. Právě dnes zazněly ty nejoblíbenější vánoční melodie, i u nás.

Je patnáct hodin a v parku u naší školy se sešlo kolem stovky rodičů a k nim přibyly i děti z družiny. Děti si připravily známé písně, které byly proloženy verši Josefa Václava Sládka. K tomu nám ještě kroužek malých flétnistů, který se schází s vychovatelkou Miroslavou Pacákovou, zahrál několik skladeb, jež si během třech měsíců nacvičili. V neposlední řadě vystoupil i taneční kroužek, který pracuje pod vedením vychovatelky Jany Novákové.

Po ukončení našeho programu si vzájemně popřejeme krásné a veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví. Úplně na závěr jsme si všichni ještě zazpívali píseň Rolničky, rolničky a oblíbenou píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Pak se již všichni odebíráme do svých domovů a do školní družiny.

Květa Hrbáčková