Dobrodílo je první certifikovanou mýdlárnou, která zaměstnává lidi s mentálním hendikepem. To znamená, že všechny produkty jsou certifikované Státním zdravotním ústavem jako kosmetický přípravek.

Získat certifikaci na výrobu stoprocentně přírodního mýdla není ale tak jednoduché. Přípravy proto trvaly rok. „Jde o dost zdlouhavý proces a tento náš, řekněme, sen jsme si začali plnit už na začátku loňského roku. Tímto krokem jsme chtěli vyjít vstříc zákazníkům, kteří preferují přírodní mýdlo před mýdlem klasickým,“ vysvětluje manažerka marketingu Monika Poubová.

Cesta za bio mýdlem je hlavně o hledání správných ingrediencí a osvojení si vlastní přípravy. S tím souvisel také velmi důležitý krok, kterým bylo sehnat člověka, který zaštítí jak přípravu, tak i samotné testování vyrobených mýdel. „Domluvili jsme si konzultanta Lukáše Bartůňka, který v oboru výroby kosmetických přípravků pracuje řadu let a jenž nám radil s technologickým postupem včetně správných ingrediencí,“ prozradila Poubová.

Kompletní průběh výroby si vzala na starosti ředitelka podniku Dana Drnovcová. Práce zahrnovala výběr surovin, přípravu a vaření prvních vzorků, zkoušení různých vůní, testování poměru ingrediencí a volbu vhodných tvarů. „Tohle byla vlastně ta nejdůležitější část a s radostí mohu říct, že díky tomu máme vlastní originální recepturu,“ uvedla ředitelka.

Po dlouhém snažení se v DobroDíle dočkali vytoužené certifikace od Českého zdravotního ústavu. Ten na základě přijatých vzorků rozhoduje o vydání potřebných dokumentů. V podniku navíc museli dopředu přemýšlet také nad tím, aby mentálně postižení zaměstnanci byli schopni kompletně zvládnout všechny části jednotlivých kroků při výrobě, a to jen za dozoru asistentky. Nyní už jen mýdlaři celou výrobu ladí a vylepšují.

Ručníky s potiskem a větší kapacita při výrobě keramiky

Díky rostoucí oblíbenosti se v DobroDíle rozhodli pro otevření sítotiskové a keramické dílny. Po uvedení do plného provozu by měly dílny vytvořit minimálně další dvě chráněná pracovní místa. Přičemž momentálně v podniku pracuje sedm mentálně postižených lidí na zkrácený pracovní úvazek. “Kratší pracovní doba je hlavně z důvodu, že naši zaměstnanci nejsou kvůli svému handicapu schopni být soustředěni na práci celých osm a půl hodiny, proto jim tímto vycházíme vstříc,“ vysvětlila Drnovcová.

Hlavním cílem je zvýšit výrobní kapacitu u keramiky, jejíž produkce stále probíhá v rámci sociálně terapeutických dílen. Druhým důležitým cílem, je vytvoření sortimentu, který je v souladu s hlavními produkty, jimiž jsou mýdla, mýdlové lázně, šumivé bomby do koupele a teď i BIO mýdla. „Půjde především o potištěné ručníky, tašky a také látkové sáčky, které by ideálně nahradily ty igelitové. K sítotiskovému stroji bychom mohli vytvořit jedno pracovní místo a ve výrobě keramiky to druhé,“ uzavřela ředitelka.

Autor: DobroDílo