Asociace byla založena jako neziskový spolek v úterý 20. října šesticí dobrovolných svazků obcí – Dobrovolným svazkem obcí ORP Příbram, Sdružením obcí Sedlčanska, Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Voticko, DSO Mikroregion Čáslavsko, Svazkem obcí CHOPOS a DSO Mikroregion Hořovicko.

„Zakládajícími členy asociace jsou dobrovolné svazky obcí na Benešovsku, Berounsku, Čáslavsku a Příbramsku – tedy v různých částech Středočeského kraje. Charakteristické pro tyto svazky obcí je, že v jejich členské základně převládají malé obce, které často zastupuje neuvolněný starosta. Svazky obcí poskytují servis pro starosty, týkající se administrativní podpory, poradenství pro samosprávy, administrace dotací, mnohdy výkon pověřence pro ochranu osobních údajů a také realizují vlastní projekty v nejrůznějších oblastech, ať již sociální, školství nebo cestovního ruchu.

Tyto dobrovolné spolky mají jednak podobné zájmy, ale také problémy a starosti. Společná platforma napomůže jednak sdílení informací a zkušeností, ale také chce být komunikačním článkem mezi krajským úřadem a obcemi, “ říká předseda Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje Viktor Liška z Mikroregionu Voticko. Poukazuje na to, že k obcím se informace z úřadů státní správy dostávají často se zpožděním nebo vůbec.

Systém meziobecní spolupráce, realizovaný od roku 2016 pomocí projektu Center společných služeb, se v dobrovolných svazcích ukazuje jako fukční nástroj napomáhající optimálnímu fungování veřejné správy a posílení integrity území. Jedním z cílů asociace je upozornit na tento příklad dobré praxe na krajské úrovni a snažit se jeho principy popularizovat i mezi dalšími dobrovolnými svazky obcí. „Také proto je členství v asociaci sice otevřené, ale podmíněné poskytováním administrativní podpory obcím na území svazku.

Svazek se zájmem o členství v asociaci musí mít členskou základnu v počtu minimálně 20 obcí nebo alespoň 3/5 všech obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, jestliže se v tomto správním obvodu nachází méně než 30 obcí,“ vysvětluje místopředseda Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje Jiří Kužel z Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.

Jednou z prvních aktivit nového spolku bude jednání jeho zástupců s novým vedením Středočeského kraje. „Rádi bychom, aby se nezapomínalo na problémy okrajových území Středočeského kraje. Požadujeme, aby byl zachován systém dotační podpory na fungování center sdílených služeb a aby byla Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje brána na kraji jako partner pro komunikaci s obcemi,“ dodává  Viktor Liška.

Autor: Jana Špačková

 Kontakt pro další informace:
Viktor Liška, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, t: 776 580 584, e: liska@mikroregionvoticko.cz
Jiří Kužel, Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, t: 604 216 781, e: tajemnik@dsopribram.cz