Vždyť v některých případech jsou při nehodách viníci i děti. Buď jako chodci, ale i jako cyklisté, děti na koloběžkách, ale i ti, kteří nerespektují dopravní situaci, dopravní značka a na přechodu semafory.

Dopravní výchově a dopravní situaci se věnovaly již po druhé děti školní družiny. Probíhala v rámci oddělení společná akce s dopravní tematikou. Na jednotlivých stanovištích vychovatelkám pomáhaly i nastávají vychovatelky, studentky střední pedagogické školy, které dochází každý týden vždy v úterý do třech oddělení na praxi.

Co bylo vůbec úkolem dětí? Na prvním stanovišti poznávaly děti dopravní značky, každé dítě mělo pojmenovat šest dopravních značek. Druhé stanoviště nám umožnilo skládat dopravní značku na čas. Na třetím stanovišti se děti věnovaly křižovatkám, kde měly určit, která nakreslená situace je ta správná.

Na čtvrtém stanovišti proběhl dopravní kvíz s tajenkou. Na dalším stanovišti jsme si zahráli na cyklisty. Určovali jsme, co má mít správný cyklista na sobě než vyjede a jak má mít vybavené kolo. V podstatě se jednalo o výstroj a výzbroj cyklisty. Poslední disciplína byla výtvarná, měli jsme vybarvit tři dopravní značky správnými barvami.

Všechny disciplíny byly bodovány a na závěr proběhlo vyhodnocení. Soutěž byla rozdělena do kategorií podle tříd. A jak to dopadlo?

1. třída: 1. Nosková Zuzana – 35 b., 2. Černý Daniel – 33 b., 3. Neliba Adam – 30 b.

2. třída: 1. Lstibůrková Anna – 32 b., 2. Ježek Kašpar – 31,5 b., 3. Matoušková Dora – 31 b.

3. třída: 1. Tejkl Ondřej – 32 b., 2. Fuchs Eda – 30,5 b., 3. Tůma Dominik, Ulrych Dominik, Lebrová Ema – 30 b.

4. a 5. třída: 1. Tejkl Václav – 33 b., 2. Kubečková Adéla, Mrázková Nikola – 32 b., 3. Zelinka Petr, Vassilyeva Marie, Horáčková Ema, Vaisová Eliška – 30 b.

Když jsme se podívali na výsledkovou listinu, zjistili jsme neuvěřitelnou skutečnost. Nejvíce bodů z celé dopravní akce získala Zuzanka Nosková z 1. oddělení školní družiny. Zuzko, super! Všem vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Květa Hrbáčková