Festival Den poezie se stal též tradicí v naší školní družině. Již řadu let si tuto událost připomínáme. Proto se všechna oddělení sešla na společné akci ve školní hale. Nejprve jsme se rozdělili do skupin, tak jak jsme zvyklí. Každá skupina sčítala účastníky 1. – 5. třídy z jednotlivých oddělení, které pracují ve školní družině.

Po krátkém úvodním slovu paní vychovatelky Jany Novákové jsme měli možnost uslyšet verše Karla Benetka „Zimní láska“, které zarecitovala děvčata z 2. oddělení – Anna Burešová a Zuzana Procházková. Po jejich vystoupení jdeme rovnou k soutěžím. Nejprve na procvičování rýmů jsme si zahráli hru na ozvěnu, kdy nám paní vychovatelka přečetla část věty a my museli k tomu najít rým. Při této hře jsme se vystřídali všichni ze skupiny. Dle počtu správných rýmů ve skupinách jsme pak spočítali a zapsali body.

Další soutěž byla na doplňování básně, děti měly za úkol doplnit báseň z rozstříhaných řádků daných veršů. Každá skupina měla svoji barvu, svůj startovní arch a formou štafety doplňovaly do rozstříhané básně. Po společné kontrole spočítáme správné řádky a body zapíšeme do archu celkového bodování. Tak jsme po skupinách vytvořili báseň „O Popelce“.

Poslední soutěží byla opět štafeta, kde na jedné straně sedí někdo starší, před sebou má verše a postupně po několika slovech předává zprávu dalšímu členovi skupiny. Poslední, který má před sebou papír a tužku postupně píše to, co mu bylo posláno. Tentokrát jsme přenášeli báseň „Čert“. Po dokončení této soutěže opět napíšeme počet bodů, na závěr spočítáme a vyhlásíme vítěze. A jak to dopadlo?

1. místo – 3. skupina – 14 b

2. místo – 1. skupina – 11 b

3. místo – 2. skupina – 8 b

4. místo – 4. skupina – 7 b

Vítězům blahopřejeme, a předáme odměny, které nám k tomuto účelu zaslala Společnost Poezie z Prahy. Srdečně společnost zdravíme a velmi děkujeme za odměny. Věříme, že naše spolupráce i nadále bude pokračovat a stále se rozvíjet.

Této naší velké akci předcházel ještě i Den poezie ve 2. oddělení ŠD Veverušáků, o den dříve. Tento den jsme si připomenuli při odpoledni poezie, kdy naše praktikantky nám akci připravily. Po krátkém úvodu, a připomenutí toho, co vlastně Den poezie obnáší jsme si společně zopakovali, které známe naše básníky. Připomenuli jsme si právě K. H. Máchu, děvčata nám zarecitovala báseň Máj a pak jsme pokračovali dál Nejprve po skupinách skládání puzzle – s básníky K. H, Máchy, K. J. Erbena a Petra Bezruče.

Poslech básně od K. J. Erbena z knihy Kytice. Vyslechli jsme Polednici a báseň Kytice. Od Petra Bezruče jsme vyslechli verše Ostrava a od K. H. Máchy – Máj. V další části jsme skládali verše my, na téma podzim. A na úplný závěr jsme si i trochu zacvičili, abychom si od této činnosti trochu odpočali. To byla malá průprava na dnešní velký den „Festival Den poezie“.