Dále početné obecenstvo zhlédlo vystoupení zásahové jednotky při hašení vozu. Počasí toho dne bylo výstavní, děti měly k dispozici skákací hrad, vystaveny tu byly medaile, poháry, fotoalba a tabla, v nabídce bylo skvělé občerstvení a na samý závěr zahrála k tanci a poslechu hudební skupina Randal.

Autor: Marie Plecitá