Po krátkém úvodním slově o hmyzu jsme shlédli krátkou ukázku na téma „hmyz“. Trochu jsme si zopakovali znalosti o našich hmyzích kamarádech, každý si vzpomněl na nějaký druh a pak již společně odcházíme do našeho parku. Všichni se diví, co se bude dít, co bude následovat. A pak velmi milé překvapení.

Naším úkolem bude dokončit výrobu „hmyzího domečku“, jež pro nás předpřipravil tatínek Klárky z 1. oddělení pan Michal Novák. Ten nám vyrobil torzo domečku a jej nyní musíme dokončit. Připravili jsme si předem různé propriety – pomůcky a výplně domečku, aby se mohli naši kamarádi dobře zabydlet a my je během roku mohli pozorovat a zapisovat si údaje o možných návštěvnících. Paní vychovatelky nám pomohly sehnat různé výplně – šišky, suchou trávu, suché listí, mech. Seno, drobné klacíky a pak již jdeme na věc.

Střídáme se po odděleních s vyplňováním a nejstarší děti na závěr vše esteticky upravují. Když je hotovo, půjdeme si domeček umístit na správné místo. Než jsme vyrazili, ještě jsme si zazpívali několik písní z hmyzí říše – Komáři se ženili, Polámal se mraveneček a pak již jdeme umisťovat naší velkolepou stavbu.

Když je hotovo, obdivujeme naši píli a přejeme našim „hmyzím kamarádům“, aby zde přežili zimní období, aby se zde ubytovali, aby se jim tu líbilo, ale také, aby si na nás vzpomenuli a někdy se nám ukázali. Tak uvidíme, co si oni pro nás připraví za překvapení.

Hmyzí odpoledne se nám vydařilo a my z naší práce máme velmi dobrý pocit. Hmyzí odpoledne se nám opravdu líbilo.