Vzhledem k tomu, že výstava probíhá až do konce září, i když je již po oslavách EHD, navštívily děti závodské školní družiny ve středu 11. září tuto výstavu.  Ještě než jsme vstoupili do budovy Státního okresního archivu v Berouně, připomněli jsme si rozdíl mezi muzeem a archivem. A pak již kráčíme na výstavu.

Na chodbě již na nás čeká pan ředitel Mgr. Jiří Topinka, který nás v prostorách srdečně vítá. Hned nás odvádí do prostor výstavy a seznamuje nás nejen s velkými požáry v našem regionu, ale hlavně nás seznámil s historií a vzniku různých jednotek od prvopočátku. Seznamuje nás s prací dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří nasazují své vlastní životy k ochraně životů a majetku ostatních.

Velmi nás zajímalo, jak vůbec hasičské jednotky vznikaly, jak to vypadalo na vesnicích a v menších i větších městech. Velkou zajímavostí pro nás bylo zjištění, že první sbor hasičů vznikl v Loděnici u Berouna.

Nacházela se tam i malá část oblečení hasičů, ale na obrázcích jsme viděli i postup a vývoj techniky, jak se rok od roku měnil. Poutavé vyprávění pana ředitele nám zanechalo v paměti mnoho informací. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další akce, které můžeme navštívit.

Květa Hrbáčková