Úvodní slova paní Věry Veverkové zasáhla srdce všech přítomných.
„Buďte prosím tak hodní a přijměte ty, kteří se k nám z Ukrajiny dostanou. Zkuste jim poskytnout nejen domov, ale zkuste jim poskytnout přátelství, práci. Řekněte si, že tohle by se mohlo stát nám, našim dětem a nezůstávejte lhostejní. Prosím vás, abyste spolu s námi mysleli chvilku na ty, kteří jsou na tom nejhůř.“ Poté všichni tiše rozjímali při poslechu Ukrajinské hymny.

Přítomný starosta Hořovic Jiří Peřina ve svém krátkém projevu kromě jiného uvedl, že Rada města odsoudila tuto politování hodnou agresi a přislíbila veškerou pomoc všem, kteří ji budou potřebovat. Důkazem toho je, nejen vyvěšená vlajka Ukrajiny na radnici, ale doporučila věnovat 100 tisíc korun Českému červenému kříži, který částku použije na humanitární účely. Dále město uvolní veškeré své volné bytové kapacity uprchlíkům zdarma. Uhradí náklady na energie po dobu pobytu.

Emotivní závěr proslovu pana starosty mluvil mnohým ze srdce “Osobně sleduji šílené záběry ve všech médiích a často se slzami v očích, je to něco strašného - sláva Ukrajině“.

Přes facebookové stránky – Otevřené fórum rodáků a přátel Hořovic se občané dozvídají, jaká pomoc je právě potřebná, aby se nepostupovalo chaoticky a zbytečně se nehromadily případně nepotřebné věci.

Město uvolnilo prostory v objektu bývalého AVE (téměř na konci Hořovic, směr Hvozdec) pro humanitární sbírku. Zda se bude konat ještě dále se pořadatelé teprve rozhodnou na základě dalších potřeb, případě dalších příchozích, sledujte proto výše uvedené stránky.

Autor: Naďa Kolenská