Na podiu hořovického Labe se sešli básnířka Jitka N. Srbová, spisovatel Petr Borkovec a literární historik a kurátor Petr Adámek. Dílo Ivana Slavíka bylo tak připomenuto ze tří zcela odlišných úhlů pohledu. Například hořovická básnířka Jitka N. Srbová, která večerem provázela, přečetla úryvek z knihy Hory roků (výbor z deníků Ivana Slavíka). Zároveň uvedla, že autorův pohled na hořovická místa, která zmiňuje, je jí velice blízký. 

O díle Ivana Slavíka hovořil i spisovatel Petr Borkovec. Četl z jeho sbírek Deník Arnošta Jenče, Osten a z výboru Paul-Jean Touleta s názvem Kam odcházíš, kráso? Kromě toho vzpomínal na nezapomenutelná setkání s Ivanem Slavíkem, která se uskutečnila před desítkami let v jeho bydlišti v hořovické ulici Komenského. 

Naopak literární historik Petr Adámek byl Ivanem Slavíkem okouzlen ve chvíli, kdy ho už nemohl poznat osobně. „Jsou autoři, které máme rádi. Jsou ale i autoři, kteří k nám promlouvají takovým způsobem, jako bychom je slyšeli, jako bychom vnímali jejich fyzickou přítomnost. Tuto zkušenost jsem zažil, když jsem četl Slavíkovy eseje, později i deníky Hory roků,“ přiznal Petr Adámek.

Všichni se shodli na tom, že jméno Ivana Slavíka tvoří trvalou hodnotu v literární historii. O tom, že Ivan Slavík je trvalou hodnotou i pro Hořovice, svědčí desítky diváků, kteří vzpomínkové setkání navštívili. Nechyběli studenti a pedagogové Gymnázia Václava Hraběte Hořovice. 

Po literární části večera zazpívala a na klávesy, akordeon a ukulele zahrála Terezie Palková. Pořadatelem akce bylo Městské kulturní centrum Hořovice.

Radka Vaculíková