S nostalgií vzpomíná na pražská vysokoškolská studia (1981–1985), kdy se zájmem poznával hlavní město, navštěvoval kulturní památky a s oblibou procházel nostalgická zákoutí staré Prahy. To vše zanechalo v mladém studentovi krásné vzpomínky a touhu se vracet.

Pracovitý člověk

Jiří Lodr patří k velmi pracovitým a zaměstnaným lidem. Od roku 1993 je členem Rady Charity České republiky se sídlem v Praze a od téhož roku vykonává funkci ředitele plzeňské Diecézní charity.

Dále je prezidentem České rady sociálních služeb se sídlem v Praze a mimo jiné zasedá i v předsednictvu České federace potravinových bank se sídlem v Praze. Dne 25. října 2008 ho papež Benedikt XVI. ustanovil Rytířem řádu svatého papeže Silvestra.

Zodpovědný přístup k práci

Široké spektrum svých četných aktivit se snaží vykonávat zodpovědně a svědomitě, a to zejména díky svým blízkým spolupracovníkům i ostatním zaměstnancům.

Přes veškerá úskalí a pracovní těžkosti je vždy ochotný a vstřícný a ve jménu svého otce čestným a poctivým občanem.

U příležitosti kulatého životního jubilea váženému panu Jiřímu Lodrovi přeji mnoho sil do další bohulibé práce a především pevné zdraví.

Eva Hubatová