Po skončení výuky a po obědě odcházíme společně do školní družiny a bedlivě nasloucháme slovům paní vychovatelky. Ta pro nás připravila ve spolupráci s Domečkem Hořovice milé překvapení. K adventnímu a vánočnímu času patří neodmyslitelně Betlém. A tak Domeček Hořovice nás inspiroval. Obdrželi jsme sadu postaviček, které k výrobku patří. Každý si vybral něco jiného a vystříhal.

Pak jsme na pozadí Betlému Domečku Hořovice začali aranžovat postavy a všechno to, co jsme měli připravené. Šlo nám především o to, abychom našli společnou řeč a dokázali se domluvit či vytvořit kompromis. Když se nám všem aranžování líbilo, začalo se lepit. Výrobek jsme nechali zaschnout, pak se s ním vyfotili. Všichni z našeho výrobku měli velkou radost. Nyní nám bude zdobit prostor družiny. Děkujeme Domečku Hořovice za skvělou inspiraci a novou motivaci v naší činnosti.

Autor: Květa Hrbáčková, vedoucí vychovatelka ŠD Beroun - Závodí, Komenského 249