Pod vedením zkušené umělkyně Lucie Crocro si vyzkoušíte práci s modely, převážně se zátišími, inspirovanými různými kameny. Kámen jako téma byl zvolen v souvislosti se zaměřením muzea a kvůli možnosti krátkých doprovodných přednášek o různých druzích minerálů a hornin. Ty se stanou předmětem kresebného nebo malířského studia jednotlivých lekcí. Součásti programu je tedy vždy i stručné povídání o jednotlivých horninách s muzejním geologem. Zvolené techniky jsou kresba a malba.

"Kámen nůžky a papír" je symbolickým názvem cyklu uměleckých lekcí se záměrem studia různých vlastností a charakteristik podstat zobrazovaných předmětů: ve tvrdosti, pevnosti, křehkosti, jemnosti. V kompozičním pojetí se jedná o hru, uchopování zobrazovaných předmětů technikou kresby a malby a jejich vzájemný kompoziční vztah: např. podobnost, kontrasty, prolínání. Pozornost výuky je kladena na osobitou formu výtvarného výrazu jednotlivých účastníků lekcí. Jedná se o přístup k výrazové individualitě a citlivosti účastníků lekcí a o podporu jedinečnosti vlastní tvorby každého z účastníků.“ říká o celém cyklu Lucie Crocro.

V průběhu roku je plánováno celkem 5 setkání, konat se budou vždy v neděli od 14 do 17 hodin. Workshop se v případě příznivého počasí koná pod širým nebem v Geoparku Barrandien, venkovní expozici MČK nedaleko berounského náměstí (vstup ze Slapské ul.).

Nejbližší termín je 8. srpna 2021, data dalších setkání budou upřesněna. Kurz je vhodný i pro začátečníky či mladistvé. Jednotlivé kurzy nenavazují na předchozí setkání, je tedy možné zúčastnit se jen vybraných lekcí. Na akci je nutná rezervace na tel. 311 624 101 nebo na email pokladna@muzeum-beroun.cz. Cena je 150 korun na osobu.

Autor: Vlastimil Kerl, Muzeum Českého krasu v Berouně