Nový nástroj postavil pražský varhanář Karel Schiffner (1836-1894) roku 1887, jak to dosvědčuje datace na pedálové píšťale i archivní prameny. Jedná se o pozdní dílo renomovaného pražského mistra, celková koncepce nástroje však vychází ještě z osvědčeného a hojně Schiffnerem zejména v malých venkovských kostelích stavěného typu menších čistě mechanických varhan se zásuvkovou vzdušnicí, umístěných v zábradlí kůru a s ještě v podstatě klasickou dispozicí. Varhanář Karel Schiffner byl jedním z nejvýznamnějších varhanářů 2. poloviny 19. století. Vyučil se u pražského c. k. dvorního varhanáře Josefa Gartnera (1796 – 1863), po jehož smrti převzal jeho dílnu. Ve své dílně pak zavedl manufakturní způsob práce a zaměstnával desítky dělníků, od truhlářů až po vlastního cínaře. Jeho díla se vyznačují velmi dobrou řemeslnou úrovní, použitím kvalitního materiálu jak na dřevěné části, tak na kovové píšťaly.

Podzimní aktivity berounské školní družiny.
Berounská družina pouštěla draky, tvořila i psala pohádky. Přečtěte si je!

Schiffner postavil přes 60 nových nástrojů, od malých jednomanuálových děl až po velké dvoumanuálové varhany například pro královéhradeckou katedrálu. Velká většina z jeho díla se dochovala dodnes. Schiffner se zabýval i opravami, rekonstrukcemi a přestavbami historických nástrojů, mezi kterými vyniká rekonstrukce velkých varhan ve svatovítské katedrále, oprava velkých varhan děkanského kostela v Mostě a desítky dalších.

Neumětelský nástroj za I. světové války bohužel neunikl rekvizici prospektových cínových píšťal, neboť se na něj nevztahovala vyjímka z titulu stáří nebo výjimečné umělecké hodnoty. Vsazení náhradních píšťal, bohužel zhotovených již nikoliv z cínoolověné směsi jako u původního nástroje, ale ze zinku, neboť ten byl mnohonásobně levnější, provedla příbramská firma Jindřicha Melzera na podzim roku 1923. Při té příležitosti byl nástroj vyčištěn, opraven a naladěn. Po roce 1948 nebyl nástroj v nepříznivých celospolečenských poměrech udržován.

Ořechová nadílka Pavla Kyseláka.
Tři oříšky z Berouna? Ale kdeže! Pavel Kyselák jich dostal mnohem více

Na programu koncertu byly marianské kompozice z různých slohových období. Účinkovali vítězové, laureáti a účastníci mezinárodních, celostátních a regionálních soutěží Zlatý oříšek, Brdský kos, Česko zpívá, Zpíváme Ježíškovi, Sanremo Junior, Pražský pěvec, Chci Tě slyšet!, Karlovarský skřivánek, Pearls of Europe, Stars Way New York, Talent – Star, World Open Music Competition, The Medici International Music Competition, Sakura Blossom, Salve Regina, Písňová soutěž Bohuslava Martinů a online pěveckých projektů Dětská Óda na Radost a Česko zpívej! Kateřina Labská, Klára Štochlová, Martin Jirák, Filip Strejc, stipendista Akademie MenArt 2021-2022 a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Zpívala také Květuše Ernestová, na housle zahrála Eliška Chaloupková a maestrem di cappella byl varhaník kostela sv. Vojtěcha v Praze Drahoslav Gric. Vstupné bude poskytnuto ve prospěch sbírky pořádané na záchranu varhan.

Autor: Květuše Ernestová