Studánka má k pobytu vevnitř dva objekty, jednak maringotku s terasou a zastřešením a také 8 m2 jurtu. Do maringotky chodí mladší děti spát po obědě, každé dítě má svoje lůžko a v zimě se tam vždy zatopí v kamnech. V jurtě děti obědvají, starší předškoláci pak relaxují a mají svoji odpolední předškolačkou činnost.

Jurta nemá boční okna, má jen kopuli – tedy středové kruhové okno, které dává dostatek světla pro celou jurtu. Jurta je pro školku takový multifunkční prostor – je tam šatna, kuchyň na vydávání jídla, stoly se židličkami, hrací relaxační koutek, učitelský stůl a velké kamna. Zázemí Studánky budeme rekonstruovat a modernizovat. Naším plánem je vystavět osobitně šatnu a sušárnu, která bude spojená s jurtou, protože především v zimě, už není moc místa na dosušení mokrého oblečení a obuvi dětí.

Jurta je z hlediska její lehké konstrukce a použitých materiálů jedno z nejvhodnějších zázemí pro lesní školku. Umístněná v přírodě nepůsobí rušivě, protože je z přírodních materiálů, přírodních barev a má kruhový tvar, což navozuje pocit harmonie jak z venku, tak uvnitř. I když v naší kultuře není jurta typické stavění, začala být atraktivní pro ty, kteří chtěli bydlet v přírodním stylu. Když jste registrovaná lesní mateřská škola, nemůžete mít jako zázemí stavbu. A protože jurta nevyžaduje stavební povolení, je skvělé zázemí pro lesní školku. Jurta školce slouží už skoro 5 let. Jednou z nevýhod je však její kratší životnost. Vydrží déle na větraném, otevřeném a sušším prostranství.

Principem lesní školky je trávit co nejvíce času venku

Proto má izolační vrstvu pod vrchní plachtou, takže v zimě po zatopení v kamnech je v ní skutečně teplo, avšak na krátký čas, protože je to stále něco jako stan. Teplo z ní rychle prchá pryč. Podobně v létě je v ní až moc horko. Principem lesní školky je však trávit co nejvíc času venku, v přírodě, a proto je zázemí spíš k příležitostnému pobytu, tedy vždy jenom část dne, nebo když je skutečně velmi špatné počasí. Například ledový silný vítr s deštěm nebo když je hluboko pod nulou ráno v zimě.

V současné době je už docela jednoduché si pořídit jurtu. V Čechách je několik firem, které nabízejí materiály na jurtu a její montování. Můžete si objednat jurtu i přímo z Mongolska, která je z původních materiálů, ale ta nemusí v našich přírodních podmínkách vydržet moc dlouho. Montování samotné jurty zabere tak nanejvýš týden, v případě, že ji však chcete mít jako chatu, nebo bydlení, nebo jako my pro školku, je nutné zkonstruovat pod ní kvalitní podestu s podlahou, která zajistí, že jurta se nepodmáčí, nezvlhne. Podesta zabere nejvíc času a je vlastně nejnákladnější.

Rekonstrukce pozvedne standard prostoru

Vystavění celého zázemí pro lesní školku v roce 2015, tedy kromě jurty i maringotka se zastřešenou terasou a hygienické zázemí s komponovacími záchody, bylo umožněno díky dotačnímu fondu z OPŽP (Operační program Ministerstva životního prostředí). Tehdy, v druhém roce fungování, byli ještě neformální klub zřízený neziskovou organizací a ze zdrojů provozu klubu, tedy rodičovských příspěvku, si takovou investici nemohli dovolit. Podobně je postaven systém financování lesní školky i teď.

Jedním principů lesní mateřské školy je zůstat stále komunitním prostorem, který si mohou dovolit i rodiny s nižším rozpočtem. Abychom mohli držet rodičovský příspěvek co nejdéle bez zvyšování, budovat a modernizovat zázemí, nebo dokázali slušně zaplatit zaměstnance, hledají různé zdroje financování. Například díky zapojení se do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II dosáhli na dotace z EU a čeká je rekonstrukce a celková modernizace zázemí. A to zase pozvedne standard a komfort prostoru pro lesní školku.


Jak to bylo za koronaviru

V důsledku pandemie COVID- 19 a vyhlášeném nouzovém stavu Vládou ČR jsme po zavření normálního provozu začali téměř okamžitě realizovat aktivity formou distančního vzdělávání. Komunita Studánky má uzavřenou FB skupinu, kde skoro denně sdílí fotky a zážitky z lesa, z tvoření, ze zážitků dne. Tento nástroj tedy začali používat pro sdílení a nabídku aktivit pro děti, na které byli zvyklé ve školce. Průvodci natáčeli videa, kde dětem četli, nebo je provázeli tvořením, nebo písničkou s příběhem. Jeden z průvodců každý týden připravil pro děti a rodiny aktivitu venku, například překážkovou dráhu, výpravu za pokladem, nebo orientační hru. Z důvodu uzavření školky skoro na dva měsíce prodloužili provoz až do půlky července i jako částečnou náhradu za uzavřené dny.

Omezení cestování celé Evropy ovlivnily i plánovaný projekt v rámci Evropského Sboru Solidarity, a to pozvat dobrovolníky z jiných krajin EU, nebo dalších projektových zemí na roční pobyt, kteří měli už v srpnu k do školky přijít. Prodloužila se i realizace projektu Přírodní zahrada z MŽP ČR, díky, které budou mít děti z lesní školky sezónní zážitkový chodník, ohniště se sezením, multifunkční altánek s králíkárnou a vysoké záhonky. Ve spolupráci se zvukovým umělcem Jiřím Suchánkem se díky projektu bude instalovat interaktivní objekt – Turbulence, který podle síly a směru větru bude vytvářet hudbu. Součástí bude ovládání pro děti, aby mohly zvuky ovlivňovat.