Pohádka mohla být doplněna i obrázkem. A tak u nás v družině se nejen psalo, ale i malovalo.

Nejhezčí pohádka pak byla přečtena 13. ledna v den oslav našich medvědů v medvědáriu. Ze zbylých pohádek pak bylo vybráno 30 pohádek, ze kterých v dětském oddělení městské knihovny je uspořádána výstava. Jde o 30 nejhezčích či nejzajímavějších pohádek, které do knihovny přišly. Zvědavost našich dětí je tak velká, že jsme se do knihovny vydali.

Je pátek 24. ledna a děti ze druhého oddělení školní družiny odchází na návštěvu knihovny, aby se na vlastní oči přesvědčily, které pohádky jsou zde vystaveny. Přirozeně si každý malý spisovatel přál, aby mohl spatřit svou pohádku. Ale to jistě není možné, neboť asi ze 60 pohádek vybrat ty nezajímavější a nejlepší a nikomu neublížit, je těžké. Našim přáním bylo, abychom zde našli alespoň jednu, naší pohádku.

Přicházíme do knihovny a směrujeme na dětské oddělení knihovny, kde se výstava nachází. Výstava není zas tak veliká, ale na obou stranách velkého panelu je rozmístěno 30 pohádek. Jaké to bylo překvapení, když jsme prohlíželi pohádky a najednou jsme objevili jednu naší, za chvíli druhou a třetí. To je radosti.

Z oslavy dvacátých narozenin medvědů Kuby a Matěje v areálu medvědária na Městské hoře v Berouně.
Herecký důchod jim svědčí. Berounští večerníčkoví medvědi oslavili dvacetiny

Mezi nejzajímavější pohádky z našich řad patří: veršovaná pohádka Vojta, Kuba s Matějem – jako kolektivní dílo Veverušáků. Dále pak pohádka Elizabeth Kinské Medvědí bratři, Adélky Kubečkové, která zde našla své dvě pohádky – Tři medvědi a Medvědí výlet, Matyáš Málek a Saša Henč – O třech medvědech, pohádka Medvědí přátelství od Beáty Ekrtové, a v neposlední řadě i pohádku Julii Dušilové. A tak jsme zjistili, že naše družina je úspěšná a na výstavce má k vidění 7 pohádek. To je super!

Po prohlídce se loučíme a odcházíme zpět. Našim nejlepším malým spisovatelům blahopřejeme a těm ostatním, co na výstavě nenašli své pohádky, děkujeme za účast, ale věřte, že i jejich díla byla krásná. Po příchodu zpět do družiny následuje ještě malé připomenutí večerníčkových hrdinů Vojty, Kuby a Matěje, kdy z knih pana Chaloupka si ještě čteme krátké ukázky. Připomínáme si i další knihu Vydrýsek. Po přečtení ukázek k nám přichází i děti z třetího oddělení, aby si společně s námi poslechly pohádky našich spisovatelů, které jsou vystaveny v knihovně.

Po přečtení ještě hodnotíme naši práci a myslíme si, že jsme odvedli kus dobré práce v literární činnosti a že se nemusíme za naše pohádky stydět. Naše úspěšnost nám dodala další motivaci a my budeme dál pokračovat v psaní pohádek. Třeba se k nám připojí i další naše oddělení.

Z Večerníčkového odpoledne ve školní družině ZŠ Beroun - Závodí.
Ve školní družině se konalo Večerníčkové odpoledne

Květa Hrbáčková, vedoucí školní družiny v berounském Závodí