I děti ze školní družiny se dnes ve svých odděleních vydaly na procházku po Berouně, aby si přiblížily nejen památky, ale i jejich historii. Nejmenší prvňáčci si v 1. oddělení prošli naše město. Děti si prohlédly Pražskou bránu, historické hradby, navštívily přízemí radnice a podívaly se, co dělá Klepáček, zda opravdu plní svůj úkol. Potom jsme prošli Husovo náměstí, prohlídli štítové domy, postoupili na nám. J. Barranda, ukázali si Muzeum keramiky. Dále obešly kostel sv. Jakuba, ukázaly si morový sloup, prohlédly si Plzeňskou bránu a Jenštejnský dům, kde sídlí Muzeum Českého krasu. U každé památky jsme si něco pověděly, ale i zapamatovaly. Na závěr jsme si zkusily památkový kvíz. Je vidět, že i prvňáčci se začínají v našem městě orientovat.

Do města se vydaly i děti z ostatních oddělení. 4. oddělení se po městě prošlo též, ukázalo si historické památky a v závěru bylo jejich úkolem vyluštit křížovku s tajenkou. Ta zněla: Klepáček.

Po městě prošlo i 2. oddělení. Nejstarší děti se již v našem městě docela dobře orientují. Ovšem jejich cílem byl dnes Jenštejnský dům s jeho prohlídkou. Děti z 3. oddělení si o památkách povídaly v družině. Na koberec si rozložily obrázky centra Berouna. Každý si vybral obrázek, o kterém něco ví a něco zná. Následně seznámil ostatní s danou památkou. Odpoledne si doplnili četbou z knihy Berounské pověsti.

Malý průřez z této společensko-vědní činnosti ukazuje, že i děti v družině se seznamují s naší historií a takto si připomenuly Mezinárodní den památek a sídel.

Autor: Květa Hrbáčková