Jedním z hlavních cílů je obrátit pozornost na nebezpečí, která hrozí ptákům na celém světě. Uvědomili jsme si, že nestačí jen chránit samotné druhy ptáků, ale hlavně jejich stanoviště, přirozené prostředí a udržovat zdravé ekosystémy pro jejich život. Je nutné, abychom zachovávali a znovu obnovovali břehové porosty kolem řek a potoků, stromořadí a sady, mokřady, zpustlé kouty přírody i vzrostlé zeleně. Dozvěděli jsme se o ornitologii a tím jsme navázali na naše vlastní zkušenosti, kdy jsme se zapojili do sčítání ptáků v ČR.

close Mezinárodní den ptactva v přírodovědném kroužku 2. ZŠ Beroun. info Zdroj: Deník/Jan Šmok zoom_in Mezinárodní den ptactva v přírodovědném kroužku 2. ZŠ Beroun.

Pozorujeme tyto živočichy hlavně v přírodě, na sídlišti a hlavně v okolí školy. Nyní již bezpečně poznáme holuby, hrdličky, vrabce, kosy, sýkorky, červenky, straky, sojky, kachny, husy, labutě a racky. Na kroužku jsme poslouchali hlasy ptáků z našeho okolí, poznávali jsme je v manipulačních atlasech, hledali jsme společné a rozdílné znaky a v encyklopediích jsme četli nejzajímavější informace a obrázky. Vytvářeli jsme společné výtvarné dílo, kdy jsme se zaměřili nejen na tyto druhy živočichů, ale i na jejich obydlí.